PREMIS | 22/06/2020  Ruralcat

Obert el període de presentació de candidatures per als premis PITA i Ruralapps 2020

El període de presentació de candidatures per als dos guardons, convocats pel Departament d’Agricultura, va del 22 de juny fins el proper 21 d’agost, ambdós inclosos.

Premis PITA i Ruralapps

El termini de presentació de les sol·licituds és des d’avui 22 de juny fins el 21 d’agost, ambdós inclosos.

Amb el premi PITA el Departament vol distingir les empreses agràries i les agroindústries que han incorporat innovacions que comportin un nou producte, procés o gestió per a l'empresa, orientades a millorar la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses.

Aquests premis tenen tres modalitats (empresa agrària, agroindústria, i jove emprenedor/a innovador/a), i la dotació és de 6.000 euros per a la candidatura premiada en cada categoria, i una nominació de 2.000 euros també per a cadascuna de les tres modalitats.

Així, el premi a l’Empresa agrària reconeix la implementació d'innovacions dins del procés productiu o de gestió que siguin referents per a altres empreses del sector; el premi a l'Agroindústria es dedica a les innovacions en els processos, la gestió o en els productes i les estratègies comercials de les agroindústries de primera transformació i/o conservació, així com de subministrament de factors de producció o serveis que intervinguin en la producció i/o transformació agroalimentària i, per últim, el premi al/a la Jove emprenedor/a innovador/a distingeix la implementació d’innovacions en l’empresa agrària o en l’agroindústria i per les característiques pròpies d’un/de una emprenedor/a innovador/a.

A través del Premi Ruralapps, el DARP vol impulsar el desenvolupament d’aplicacions mòbils en el marc del sector agrari, alimentari i rural, i distingir les empreses que hagin desenvolupat les millors aplicacions mòbils funcionals que contribueixin a la millora del sector agroalimentari i del medi rural.

S’estableixen dos tipus de premi: Ruralapps-professional del sector per a l’app destinada a aportar solucions tecnològiques innovadores als/a les professionals dels sectors agroalimentari, forestal i pesquer i Ruralapps-ciutadania  solucions tecnològiques innovadores a la ciutadania i que facilitin l'accés a la informació sobre l'àmbit agrari, alimentari i/o rural. Els premis estan dotats amb 3.000 euros cadascun.

El termini de presentació de les sol·licituds és des d’avui 22 de juny fins el 21 d’agost, ambdós inclosos.

Els premis i les nominacions concedides es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya http://seu.gencat.cat, i en el web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts.

Font: DARP