DARP | 30/06/2004  Ruralcat

El DARP inicia l¿execució de tres projectes inclosos en el Programa Interreg III-A

El Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca ha iniciat l¿execució de tres projectes inclosos dins el Programa d¿Iniciativa Comunitària Interreg III-A ¿Senders Transfronterers entre la Vall d¿Aran, el Pallars Sobirà i l¿Ariège¿.

Imatge de la Vall d'Aran (Vielha)

En concret, el primer projecte es tracta de l¿acondicionament de la ¿Ruta Temàtica de Liat¿ a la comarca de la Vall d¿Aran. Aquesta actuació, que comprèn l¿acondicionament dels camins, el pannell informatiu a l¿inici de l¿itinerari i les obres d¿adequació de la cabana-refugi de Liat, té un pressupost de 17.869,80¿. D¿altra banda, també s¿ha iniciat l¿acondicionament de camins entre el GR-211 al seu pas per Liat i Montoliu i els Ports dera Horqueta i Urets, a la comarca de la Vall d¿Aran. Aquest projecte inclou el marcatge del camí que uneix el Port dera Horqueta amb el Port d¿Urets pels estanyols de Maubèrme i l¿enllaç del GR-211 des de l¿estanc de Montoliu fins el Collet de Maubèrme. Aquesta actuació té un pressupost de 29. 649,80¿. Finalment, i amb un pressupost de 16.501 ¿ , s¿ha iniciat la col·locació de plafons informatius a l¿inici dels itineraris transfronterers a la Vall d¿Aran. En aquests plafons hi figurarà informació per tal que els visitants puguin orientar-se i tinguin coneixements sobre el conjunt del projecte transfronterer. El Programa d¿Iniciativa Comunitària INTERREG III-A França/Espanya 2000-2006 té per finalitat promoure i cofinançar accions de cooperació dels agents socio-econòmic entre els dos Estats per a la realització de projectes comuns (com a mínim un soci de cada Estat per projecte) en la zona transfronterera elegible (Girona, Guipúscoa, Osca, Lleida, Navarra, Ariège, Haute-Garanne, Hautes Pyrénées, Pyrénées Atlantiques i Pyrénées Orientals).

Informació relacionada