AJUTS | 23/06/2020  Ruralcat

Convocats els ajuts extraordinaris al sector vitivinícola per fer front a la crisi causada per la COVID19

Hi haurà un import màxim per a l’ajut a la destil·lació de crisi de vi de 65.250.000 euros, per a l’ajut a l’emmagatzematge privat de vi de 21.870.000 euros i per a l’ajut a la collita en verd de 10.000.000 d’euros, a repartir entre els sol·licitants de tot l’Estat.

Vinya

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 23 de juny de 2020 per a tots tres ajuts

El Departament d’Agricultura ha convocat els ajuts extraordinaris al sector vitivinícola per fer front a la crisi causada per la pandèmia de la COVID19 per a la campanya 2019-2020. Les línies de subvenció convocades inclouen ajuts als cellers per a la destil·lació de crisi del vi i a l’emmagatzematge privat i ajuts als viticultors per a la verema en verd.

Aquests ajuts formen part de les Mesures Extraordinàries acordades pel Consell de Ministres del 9 de juny per al conjunt del sector vitivinícola espanyol amb finançament de la UE i complementen el pla de xoc per al sector vitivinícola de 5,3 milions d’euros aprovat pel Govern la setmana passada.

D’acord amb el Pla financer presentat per l’Estat espanyol per a les actuacions dutes a terme l’any 2020, hi haurà un import màxim per a l’ajut a la destil·lació de crisi de vi de 65.250.000 euros, per a l’ajut a l’emmagatzematge privat de vi de 21.870.000 euros, ambdós a càrrec del FEAGA 2020, i per a l’ajut a la collita en verd de 10.000.000 d’euros, 4.000.000 d’euros a càrrec del pressupost FEAGA 2020 i 6.000.000,00 a càrrec del FEAGA 2021. Aquests imports es repartiran entre els sol·licitants de tot l’Estat  i es podran modificar en funció de les sol·licituds que es presentin. 

Les sol·licituds per acollir-se als ajuts s’han de presentar per mitjans telemàtics a través de la pàgina web http://seu.gencat.cat. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 23 de juny de 2020 per a tots tres ajuts.

Per a més informació: https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/385993/departament-dagricultura-convoca-ajuts-extraordinaris-al-sector-vitivinicola-front-crisi-causada-pandemia-covid19

Font: DARP  

El més llegit

La posada en marxa del decret de gestió de les dejeccions ramaderes redueix la instal·lació de granges en zones vulnerables

Jornades tècniques en línia del 13 al 19 de juliol

Nou vídeo sobre la tasca de les estacions d’avisos fitosanitaris