AJUTS | 23/06/2020  Ruralcat

Convocats els ajuts extraordinaris al sector vitivinícola per fer front a la crisi causada per la COVID19

Hi haurà un import màxim per a l’ajut a la destil·lació de crisi de vi de 65.250.000 euros, per a l’ajut a l’emmagatzematge privat de vi de 21.870.000 euros i per a l’ajut a la collita en verd de 10.000.000 d’euros, a repartir entre els sol·licitants de tot l’Estat.

Vinya

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 23 de juny de 2020 per a tots tres ajuts

El Departament d’Agricultura ha convocat els ajuts extraordinaris al sector vitivinícola per fer front a la crisi causada per la pandèmia de la COVID19 per a la campanya 2019-2020. Les línies de subvenció convocades inclouen ajuts als cellers per a la destil·lació de crisi del vi i a l’emmagatzematge privat i ajuts als viticultors per a la verema en verd.

Aquests ajuts formen part de les Mesures Extraordinàries acordades pel Consell de Ministres del 9 de juny per al conjunt del sector vitivinícola espanyol amb finançament de la UE i complementen el pla de xoc per al sector vitivinícola de 5,3 milions d’euros aprovat pel Govern la setmana passada.

D’acord amb el Pla financer presentat per l’Estat espanyol per a les actuacions dutes a terme l’any 2020, hi haurà un import màxim per a l’ajut a la destil·lació de crisi de vi de 65.250.000 euros, per a l’ajut a l’emmagatzematge privat de vi de 21.870.000 euros, ambdós a càrrec del FEAGA 2020, i per a l’ajut a la collita en verd de 10.000.000 d’euros, 4.000.000 d’euros a càrrec del pressupost FEAGA 2020 i 6.000.000,00 a càrrec del FEAGA 2021. Aquests imports es repartiran entre els sol·licitants de tot l’Estat  i es podran modificar en funció de les sol·licituds que es presentin. 

Les sol·licituds per acollir-se als ajuts s’han de presentar per mitjans telemàtics a través de la pàgina web http://seu.gencat.cat. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 23 de juny de 2020 per a tots tres ajuts.

Per a més informació: https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/385993/departament-dagricultura-convoca-ajuts-extraordinaris-al-sector-vitivinicola-front-crisi-causada-pandemia-covid19

Font: DARP  

Informació relacionada