ESTUDIS | 24/06/2020  Ruralcat

Es publiquen les dades de superfícies municipals de tots els conreus de Catalunya de la campanya 2019

També s’han actualitzat els mapes de distribució municipals de superfícies, rendiments i produccions de fruita fresca, fruita de llavor, fruita de pinyol, olivera i cítrics.

Cultius d'enciam

El Departament d’Agricultura ha publicat les dades definitives de superfícies de tots els conreus de Catalunya per municipis corresponents a la campanya de 2019.

En el llistat apareixen, per a cada municipi, els conreus que han tingut superfície en la campanya de 2019. En l’apartat d’Ocupació primera o principal apareix el conreu herbaci que ocupa una determinada superfície. S’entén com ocupació principal el conreu més important i que generalment coincideix amb el de més alçada. En casos d’ocupacions successives, el conreu que es realitza primer es considera ocupació primera i els conreus que el succeeixen, ocupacions posteriors, que són els conreus herbacis que es succeeixen en una mateixa superfície en el decurs de l’any agrícola i es recullen per separat.  D’altra banda, els conreus associats són els conreus que coexisteixen intercalats en una mateixa superfície en el decurs de l’any agrícola, durant tot o part del cicle vegetatiu i els productes dels quals es recullen per separat.

Aquesta estadística es du a terme amb la col·laboració de totes les Oficines Comarcals i les unitats d'estadística de serveis territorials i serveis centrals del DARP.

Properament s'aniran publicant a la mateixa pàgina web del DARP les dades de superfícies, rendiments i produccions globals de Catalunya i detallades per demarcacions provincials i comarques.

Un cop tancades les estadístiques de superfícies, rendiments i produccions de tots els conreus a Catalunya, també s’han publicat els primers mapes de distribució municipal de superfícies per grups de conreus. En concret, s’ofereixen les dades de fruita fresca, fruita de llavor, fruita de pinyol, olivera i cítrics.

Font: DARP