AJUTS | 24/06/2020  Ruralcat

Convocats els ajuts al foment de les races autòctones per a l'any 2020

Les races autòctones catalanes són races d'animals domèstics que tenen una identitat genètica i unes característiques morfològiques específiques.

Ase català

Es consideren races autòctones catalanes aquelles que tenen el seu origen a Catalunya

Es consideren races autòctones catalanes aquelles que tenen el seu origen a Catalunya encara que hagin pogut estendre's a altres àrees. A Catalunya, podem trobar les següents races autòctones:

-Èquids: Ase Català i Cavall Pirinenc Català.

-Vaquí: Bruna dels Pirineus, Vaca de l'Albera i Pallaresa.

-Oví: Ripollesa, Xisqueta, Aranesa.

-Cabrum: Cabra Blanca de Rasquera.

-Gallines: Penedesenca, Prat i Empordanesa.

-Oca: Empordanesa

Les races autòctones tenen uns grans valors, i no solament pel que representen de record viu per a la nostra història i cultura. Pertanyen, generalment, a troncs genètics molt allunyats de les races industrials i, per tant, són dipòsit d'una diversitat genètica que cal preservar.

Aquests ajuts tenen un import de 160.816,39 euros. El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils, que computa des de l'endemà de la publicació de la resolució en el DOGC.

Les persones beneficiàries han de realitzar les actuacions objecte dels ajuts des de la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut fins al 31 de desembre de 2020 i justificar-les, com a màxim, el 31 de gener de 2021, perquè, com a màxim el 30 d'abril de 2021, es pugui procedir a la certificació i comprovació de l'execució de les activitats previstes.

Els ajuts concedits es faran públics a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya https://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts.

Font: DOGC

Informació relacionada