HORTA | 25/06/2020  Ruralcat

El Pla Director de l’Horta llança una enquesta de participació per recollir les propostes del sector

Aquest procés participatiu, que consta de dos formularis que estaran actius fins al 31 de juliol, permet als professionals del sector aportar les seves idees, necessitats i propostes per al Pla Director de l’Horta.

Horticultura

El Pla neix amb la voluntat de posar la pagesia, el medi ambient i la igualtat de gènere al centre de l’anàlisi

Amb l’objectiu de reforçar l’horticultura com un eix vertebrador de l’agricultura i la societat catalana, així com de preparar el sector pels reptes que emergeixen en el context econòmic, social, productiu i mediambiental actuals, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya i la Fundació Miquel Agustí, impulsen el Pla Director de l’Horta de Catalunya.

El Pla Director de l’Horta de Catalunya es concep com un pla estratègic sectorial. Es defineix com a estratègic perquè pretén definir uns objectius per apropar-nos a escenaris de futur desitjats, compartits pels diferents agents econòmics i socials que utilitzen el territori per desenvolupar-hi la seva activitat professional. Així mateix, el Pla posa èmfasi en la igualtat de dones i homes en la configuració d’aquests escenaris de futur, amb la incorporació de la perspectiva de gènere en l’anàlisi de necessitats i propostes del sector i la definició d’objectius.

El Pla ens situa, doncs, en el futur i, per tant, demana l’exercici de projectar-nos-hi, identificant els reptes que apareixeran. El Pla neix amb la voluntat de posar la pagesia, el medi ambient i la igualtat de gènere al centre de l’anàlisi, considerant-los com els eixos vertebradors d’aquest futur. Pretén, doncs, recollir i valoritzar el coneixement dels professionals del sector, complementant-ho amb una base de coneixement científic cada cop més àmplia.

Amb l’objectiu de recollir les necessitats i propostes del sector professional, i amb les limitacions existents degut a la situació actual, l’equip coordinador del Pla Director de l’Horta ha creat uns formularis en línia. Aquests formularis permeten als professionals del sector aportar les seves idees, necessitats i propostes. Sense aquestes idees el Pla molt difícilment serà útil, així que us animem a participar-hi. El formulari estarà actiu fins el proper 31 de juliol.

Enllaç al formulari: https://forms.gle/uPhCnssMBwaXnByu9

Enllaç al formulari de perspectiva de gènere: https://forms.gle/o7khBkFpCP8qr8gF6

 

Font: DARP