TRANSGÈNICS | 28/06/2004  Ruralcat

Europa revisa la guia de valoració de riscos en la producció de transgènics

La valoració de riscos en la producció d¿organismes genèticament modificats (OGM) centra l¿esborrany de la guia que l¿Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (AESA) ha publicat recentment, dirigit a assessors i sol·licitants d¿aquest tipus de producció. L¿objectiu és donar una estratègia global per a la valoració de riscos i actualitzar la guia publicada per la Unió Europea l¿any 2003.

Segons el Panell de Científic sobre OGM de la AESA, autor del document, aquest està basat en el darrers avenços científics en la matèria i no entra en la gestió dels riscos, sinó únicament en la seva valoració. Malgrat això, els autors creuen que pot servir també als gestors de riscos, ja que els dóna una visió més acurada del procés de valoració.
El document fa una definició de la valoració de riscos en OGM i dóna informació detallada sobre els requeriments per sol·licitar la producció de plantes, aliments de consum i pinsos modificats genèticament. En definitiva, mostra quins aspectes cal tenir en compte per portar al mercat un nou producte OGM.
La redacció d¿aquesta guia s¿emmarca en la Regulació de la Comissió Europea del 2003 i en la Directiva de la UE del 2001. Els seus autors especifiquen que la guia complementa aquestes regulacions, en cap cas les substitueix.
Consulta amb els experts
Una vegada redactat, l¿esborrany ha estat sotmès a la consulta d¿experts internacionals, que han aportat un total de 460 comentaris a la pàgina web de la AESA. A més, a finals de maig, es va celebrar a Brussel·les una jornada de treball amb aquests experts. Les conclusions d¿aquesta jornada i els comentaris recollits serviran per a elaborar la nova versió del document, que es publicarà la propera tardor.
El Panell de Científic sobre OGM tracta qüestions sobre organismes modificats genèticament, com ara micro-organismes, plantes i animals, en relació al seu alliberament deliberat al medi ambient, així com sobre aliments de consum modificats, incloent els seus derivats. Per a les seves tasques, aquest òrgan europeu es regeix per les especificacions de la Directiva 2001/18/EC.