FERTILITZACIÓ | 26/06/2020  Ruralcat

Publicat el Pla Renove 2020 que inclou l’adquisició d’aplicadors localitzats de purins

El Ministeri d’Agricultura ha fet pública la convocatòria dels ajuts del Pla Renove 2020 destinats a l’adquisició de tractors, maquinària automotriu i maquinària arrossegada o sospesa.

Fertilització

El termini per presentar les sol·licituds de manera telemàtica és des del 15 de juny fins al 15 de setembre de 2020

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) ha publicat l’Ordre, de 8 de juny, per la qual es convoquen els ajuts corresponents al Pla de renovació del Parc Nacional de Maquinària Agrària (Pla Renove) per a l’exercici 2020. La finalitat dels ajuts és modernitzar el parc de maquinària agrícola, promoure el desballestament dels tractors que no disposin d’una estructura de protecció homologada, incentivar l’adquisició de diferents tipus de màquines agrícoles per reduir les emissions i optimitzar l’aplicació d’inputs.

El termini per presentar les sol·licituds de manera telemàtica és des del 15 de juny fins al 15 de setembre de 2020 a la seu electrònica del MAPA. La part subvencionable és variable en funció de la màquina agrícola i el tipus de tractor. En tractors, el límit serà de 7.000 euros o màxim el 30% del cost de compra sense IVA. Per acollir-se a la subvenció, s’haurà de desballestar una màquina antiga, la qual haurà de complir un seguit de requisits.

L’import total dels ajuts és de vuit milions d’euros dels quals cinc milions  destinats a tractors i els tres milions restants per altres tipus de màquines agrícoles subvencionables.

Els tipus de màquines noves objecte de concessió directa de les subvencions estatals destinades a la seva adquisició, són tractors; màquines automotrius de recol·lecció, d’aplicació de productes fitosanitaris i fertilitzants, excloses les cisternes de purins; i màquines arrossegades o suspeses com sembradora directa, adobadora, equips d’aplicació de productes fitosanitaris, cisternes de purins amb sistemes de localització de producte en el sòl (ratlles i discs), tubs flexibles (mànegues) o rígids (per l’aplicació damunt del sòl), així com sistemes de localització de purí en el sòl independentment de la cisterna.

Els tractors i les màquines agrícoles a adquirir, entre aquestes els equips d’aplicació de productes fitosanitaris i les adobadores, caldrà seleccionar-les de les que es troben relacionades en la pàgina web del MAPA, on es realitzarà la sol·licitud de l’ajut.

Per a més informació: https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/medios-de-produccion/maquinaria-agricola/ayudas/ayudas_renovacion_de_maquinaria/

Font: RuraCat