SANITAT ANIMAL | 27/06/2004  Ruralcat

El Govern aprova un major control sanitari per als centres d'inseminació artificial de bovins

Incorporant les últimes decisions comunitàries a la normativa interna espanyola, el Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret que preveu un major control sanitari per als centres d¿inseminació artificial de bovins, s¿estableixen nous requisits per a l¿autorització i vigilància oficial d¿aquests centres, així com per a l¿admissió dels animals.

El Reial decret amplia les condicions exigibles als distints centres d'inseminació artificial, bé siguin de recollida o emmagatzematge d'esperma, establint els requisits sanitaris necessaris per a garantir les condicions dels animals selectes i dels productes per a la inseminació. Nou model de certificat sanitari

Amb aquesta finalitat es regulen les condicions per a l'autorització i vigilància oficial dels centres d'emmagatzematge d'esperma boví, ampliant-se els requisits aplicables a l'admissió d'animals en els centres de recollida d'esperma, i als exàmens de rutina obligatoris per als bovins que es trobin en un d'aquests centres autoritzats.

Igualment s'amplien els requisits per al comerç intracomunitari i la importació des de tercers països dels productes per a la inseminació artificial, clarificant el condicionant de febre aftosa. Per a recollir les dades requerides per la nova normativa europea s'inclou també el nou model de certificat sanitari, en el qual s'especifiquen les dades de procedència, transport i destinació, millorant així les indicacions per a la seva traçabilitat.