AJUNTS A L'OLI D'OLIVA | 27/06/2004  Ruralcat

L¿ajut definitiu per l¿oli d¿oliva es fixa en 103,43 euros/100 quilos

El Comitè de Gestió de Matèries Grasses de la Unió Europea ha reconegut per a Espanya la producció definitiva d'oli d'oliva corresponent a la campanya 2002/03 amb dret a ajuda en 960.716 tones. Aquesta xifra inclou l'oli d'oliva verge, el 8 per cent a un tant alçat corresponent a l'oli de pinyolada i la quantitat equivalent d'oliva de taula.

Pel que fa a tota la Unió Europea, la producció amb dret a ajuda arriba a les 2.152.993 tones, sent la Quantitat Màxima Garantida 1.777.261 tones.
La campanya a la qual se li aplica aquesta ajuda es va iniciar el 1 de novembre de 2002 i va finalitzar el 31 d'octubre de 2003. En el conjunt dels països productors, les quantitats d'oli amb dret a ajuda són:
  1. 960.716 tones a Espanya
  2. 3.344 tones a França
  3. 473.820 tones a Grècia
  4. 686.342 tones a Itàlia
  5. 28.771 tones a Portugal

Sobre la base d'aquestes quantitats, l'ajuda per a l'oli espanyol es fixa en 103,43 euros/100 quilos. Part de les ajudes aprovades ara les ha rebut l¿oleïcultor com bestreta, des del 16 d'octubre de 2003.
El Reglament 1794/2003, una vegada retingut el 1,4 per cent per al programa de millora de la qualitat, va fixar per a Espanya una bestreta de 91,92 euros/100 quilos. Així, resta per abonar als oleïcultors espanyols un saldo de 11,51 euros/100 quilos, el pagament dels quals s¿haurà de realitzar abans del 15 d'octubre de 2004.