OLI D'OLIVA | 27/06/2004  Ruralcat

La producció d'oli d'oliva verge s'estima en 1.415.000 tones

La producció d¿oli d¿oliva verge s¿estima, amb un marge mínim d¿error, en 1.415.000 tones a la campanya 2003/2004. Les existències d¿oli a l¿inici de campanya eren de 95.700 tones, cosa que, afegida a la importació de 60.000 tones, reflecteix un total de recursos de 1.570.000 tones per a Espanya.

D¿acord amb el balanç de mercat realitzat, el consum s¿estima en 620.000 tones i les existències a 1 de novembre de 2003, final de la campanya, es situarien en 300.700 tones. Aquesta quantitat és suficient per garantir un enllaç de campanya sense tensions de preus, donat que en anteriors anys les existències eren menors. La producció final d¿oli d¿oliva en aquesta campanya és equiparable amb la de fa dos anys, que va ser de 1.413.000 tones, mentre que la de l¿any passat es va situar en 860.000 tones. Les principals destinacions d¿aquestes quantitats seran l¿exportació i el consum interior. L¿exportació final d¿aquesta campanya pot situar-se en 650.000 tones. Pel mercat de l¿oliva de taula s¿espera una producció de 580.000 tones, amb un consum de 209.000 tones. El balanç de mercat estimat per la campanya 2003-2004, per a l¿oli d¿oliva és el següent (en tones): 1. Recursos:
Existències a inici de campanya
95,7
Privades
95,7
Públiques
-
Producció
1.415
Importació
60
U.E.
20
Tercers països
40
TOTAL RECURSOS
1.570,7
2. Realització:
Consum
620
Exportació
650
U.E.
525
Tercers països
125
Existències a final de campanya
300,7
Privat
300,7
Públic
-
TOTAL REALITZACIÓ
1.570,7