TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 24/06/2004  Ruralcat

Es signa un acord per transferir tecnologia agrària als països africans

La Fundació per a la Tecnologia Agrària a l¿Àfrica (AATF) i el Departament d¿Agricultura dels Estats Units han signat un acord de col·laboració per realitzar un pla de transferència tecnològica a l¿Àfrica en el marc de la Conferència Ministerial sobre Ciència i Tecnologia Agrària aplicada a l¿Àfrica Occidental.

Imatge de la striga

Font: AATF & CIMMYT

En aquest sentit està prevista la introducció de tecnologies que tinguin com a finalitat millorar els sistemes de producció a l¿Àfrica, la seguretat alimentària, la reducció de la pobresa i l¿expansió del comerç de productes agraris sobre bases sostenibles. L¿acord es va signar en el marc de la Conferència Ministerial sobre Ciència i Tecnologia Agrària aplicada a l¿Àfrica Occidental que es va dur a terme entre els passats dies 21 i 23 de juny. L¿AATF és una associació sense ànim de lucre on participen, alhora, sector públic i privat. Va ser fundada per l¿Agència Nord-americana d¿Ajut al desenvolupament (USAID), la Fundació Rockefeller, i l¿Institut d¿Ajut al Desenvolupament del Regne Unit. També col·laboren entitats con el Meridian Institute, CIMMYT, CGIAR, KARI i empreses privades com BASF, Dow, Dupont, etc. Els principals objectius d¿aquest associació són identificar i facilitar la transferència de tecnologia lliure de royalties. Alguns dels seus programes prioritaris són la lluita contra la striga, el desenvolupament del blat de moro resistent a insectes, la millora de la producció de lleguminoses i l¿obtenció de blat de moro i arròs enriquit amb vitamina A.