SANITAT ANIMAL | 24/06/2004  Ruralcat

El MAPA prepara un Reial decret sobre febre aftosa

El Ministeri d'Agricultura espanyol (MAPA) ha elaborat una proposta de Reial decret sobre febre aftosa. Les Comunitats Autònomes i els sectors afectats ja han rebut aquest esborrany que inclou totes les mesures destinades a combatre-la i eradicar-la de forma eficaç, entre les quals destaquen la vacunació d¿urgència o la regionalització de les restriccions.

Està previst que la nova normativa entri en vigor el proper 1 de juliol amb la voluntat de traslladar a la legislació nacional la directiva comunitària que referent a això es va aprovar l¿any passat (Directiva 2003/85/CE). Vacunació d¿urgència
Un dels punts més nous es refereix a la utilització de la vacunació. Si bé continua prohibida la profilàctica, es col·loca la vacunació d'urgència com una de les armes principals en l'estratègia per lluitar contra la malaltia. Amb anterioritat, aquesta vacunació s'utilitzava com a últim recurs. En l'esborrany de Reial decret s'estableix que per aplicar la vacunació d'urgència a Espanya s'ha de complir, almenys, una de les següents condicions:
  • Que hi hagi perill que la malaltia es propagui arreu d¿Espanya després de confirmar-se algun focus pel territori.
  • Que havent-hi focus en altres estats membre hi pugui haver perill que es transmeti a Espanya, o bé per les condicions meteorològiques, les condicions geogràfiques o pel contacte que hi hagués hagut entre explotacions.
  • També es proposen les condicions per a l'aplicació de la vacunació protectora (vacunació d'urgència practicada en explotacions d'una zona determinada per protegir als animals d'espècies sensibles i a on està previst mantenir vius als animals després de la vacunació), així com les condicions per a la vacunació de supressió (la vacunació d'urgència aplicada juntament amb una política de supressió d'animals en una explotació o zona on sigui urgent reduir la quantitat de virus). Delimitació de zones restringides
    Un altre dels aspectes que inclou la proposta és la regionalització o delimitació de zones restringides. Aquestes es delimitarien, en la mesura que fos possible, tenint en compte els límits administratius o els obstacles naturals. La regionalització tindria com a punt de partida unitats administratives més que províncies. En aquestes zones caldria controlar el transport i moviment d'animals d'espècies sensibles i productes derivats, així com realitzar una certificació específica de les mateixes. Finalment, també caldria procedir a la localització i marcatge de les carns fresques i de la llet crua.