ACTIVITATS DEMOSTRATIVES | 30/06/2020  Ruralcat

El DARP resol les sol·licituds d’ajut a les activitats de demostració corresponents a la convocatòria de 2019 per un import de 1,5 milions d’euros

Aquests ajuts estan previstos a l’operació 01.02.01 del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020 i compten amb una dotació total de 5 milions d’euros per a tot el període de programació (cofinançats en un 57% pels pressupostos del DARP i el 43% restant l’aporta el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural).

Projectes demostratius

S’han aprovat un total de 52 sol·licituds

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha resolt les sol·licituds d’ajuts a les activitats de demostració de Transferència Tecnològica (operació 01.02.01 del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020) que es van convocar mitjançant l’Ordre ARP/1575/2019, de 3 de juny de 2019. S’han aprovat un total de 52 sol·licituds per un import de 1.500.000 euros.

Els projectes concedits en l’esmentada convocatòria presenten temàtiques molt diverses com  són els mètodes i tecnologies per combatre els efectes de la replantació en pomeres, les  estratègies de mitigació de la sequera en la producció de blat fariner,  la producció de porcs amb la cua sencera com a  producció viable, l’ ús de la biodiversitat de bràssiques en la cadena de valor de l'agricultura ecològica i la millora de processos alimentaris mitjançant l'ús de la tecnologia de polsos elèctrics de moderada intensitat, entre d’altres.

Es tracta de la tercera convocatòria d’aquests ajuts, dels que ja s’han aprovat un total de 148 projectes. D’aquests 148 projectes 37 han finalitzat, i 59 estan en procés de finalització. Es poden consultar els resultats generats, guies, manuals, fitxes, vídeos i altres materials editats  a través del cercador de la xarxa-icat.

Els ajuts a les activitats de demostració tenen com a objectiu el suport a la transferència de coneixements tècnics i de gestió adaptats a les realitats territorials i sectorials dels sectors agrícola, ramader, forestal i agroalimentari de Catalunya mitjançant la realització d’activitats de demostració, tals com projectes demostratius, parcel·les experimentals, plantes i instal·lacions pilot, camps d’assaig i itineraris demostratius. En  poden ser beneficiaris les universitats, els centres de recerca, els centres tecnològics i/o els centres de la xarxa TECNIO de Catalunya i entitats vinculades a les universitats, que tinguin com objecte la recerca.

Aquesta línia d’ajuts, juntament  amb la de cooperació per a la innovació, ha demostrat ser una eina molt potent pel què fa a la col·laboració i la transferència des del món de la recerca al sector productor i a la indústria agroalimentària. En el marc europeu Catalunya ocupa una posició molt destacada en quant a nombre de projectes de transferència innovació del sector agroalimentari. 

La resolució es pot consultar a través del Tauler Electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Més informació a l’espai Xarxa-i.cat

Font: DARP

Informació relacionada