SANITAT ANIMAL | 22/06/2004  Ruralcat

La Unió Europea modifica les normes de sacrifici dels animals potencialment afectats per l'EEB

Els Estats Membre de la Unió Europea han donat el seu vist-i-plau a una proposta de la Comissió per a modificar les actuals normes sobre els animals que han de ser sacrificats i destruïts quan en una explotació es detecta un cas d¿Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB).

Amb aquesta sèrie de canvis tècnics s'ha buscat una reducció dels costos per al sector, procurant mantenir els mateixos nivells de seguretat i protecció.
Actualment, i com a norma general, quan es produeix un cas d¿EEB cal sacrificar i destruir tots els animals presents a l'explotació d'on procedeix l'animal, així com la descendència de la vaca afectada. A més, cal sacrificar els animals de la cohort, és a dir, els animals de la mateixa edat nascuts o criats a la mateixa explotació que l'afectat i que hagin rebut la mateixa alimentació quan eren vedells. Tot i això, la major part dels Estats membre estan utilitzant una derogació excepcional que permet que només es sacrifiquin els animals de la cohort, en comptes de matar a tota la cabanya. La derogació com a norma general Amb la nova proposta europea es busca que aquesta derogació excepcional es converteixi en la norma general. D'aquesta forma, amb la nova legislació, només els animals de la cohort seran els que hauran de ser sacrificats. Tot i això, s'ha revisat la definició de cohort, de forma que les noves normes s'aplicaran, tant als animals que han nascut com els que s'han criat amb l'afectat. Tanmateix, es permetrà que no es destrueixin certs animals de la cohort si hi ha evidència que aquests animals no han tingut accés a la mateixa alimentació que el cap de bestiar afectat per l'Encefalopatia Espongiforme Bovina. Petició espanyola ignorada En canvi, una de les peticions més importants pels productors espanyols en relació amb la EEB com era l¿augment a 24 mesos de l¿edat obligatòria per a retirar l¿espinada dels animals (quan fins ara és de 12 mesos) ha estat aplaçada. Aquesta sol·licitud ¿s¿ha deixat de banda¿ i de moment la Comissió Europea no té previst presentar cap proposta al respecte.

Informació relacionada