PROGRAMA NACIONAL D'ENTOMOVIGILÀNCIA | 21/06/2004  Ruralcat

El MAPA i la Universitat de Saragossa investigaran els agents transmissors de la Pesta Equina

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació participarà juntament amb la Facultat de Veterinària de la Universitat de Saragossa en els treballs d'investigació sobre els agents transmissors de la Llengua Blava i la Pesta Equina Africana, a fi de preparar el disseny i la coordinació d'un Programa Nacional de Entomovigilància per a la prevenció i control de les malalties dels animals.

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació contribuirà amb 90.000 euros al finançament de les tasques d'investigació, i aportarà tota la informació i documentació disponible per al seu correcte desenvolupament. La Universitat de Saragossa, a través del Departament de Patologia Animal, finançarà també el projecte, brindant material, infrastructures i equips d'investigació per als treballs prevists. Els termes d'aquesta col·laboració es recullen en un Conveni que estarà vigent fins l¿1 de desembre de 2006, la subscripció del qual va ser autoritzada dilluns passat en Consell de Ministres. Elaboració d¿un mapa de risc Els principals objectius dels treballs d'investigació se centraran en el coneixement de les espècies de mosquits transmissors de la Pesta Equina i la Llengua Blava presents a Espanya, la seva distribució geogràfica, així com la seva dinàmica estacional. La localització d'aquests agents permetrà elaborar un mapa amb la seva distribució actual i potencial, en funció de les possibles variacions de temperatures i de les precipitacions.
També afavorirà la preparació d'un mapa de risc sobre l'aparició d'aquestes malalties, i la creació i organització d'una xarxa d'estacions de vigilància entomològica en les comunitats que presentin un risc potencial, a fi de poder elaborar plans de prevenció i lluita contra aquestes malalties dels animals. Creació d¿una Comissió de Seguiment El Conveni de col·laboració contempla també la creació d'una Comissió de Seguiment, formada per dos representants del MAPA i dos de la Universitat, que s'encarregarà de vetllar pel compliment del Conveni, resolent els dubtes que poguessin sorgir en la seva aplicació o proposant mesures complementàries per al seu desenvolupament.