ESTUDIS | 02/07/2020  Ruralcat

Es publica la distribució general de la superfície de Catalunya de 2019

La informació apareix comarcalitzada i per demarcacions i s'adjunta, igualment, gràfic percentual dels aprofitaments per a tot Catalunya.

Conreus

Un 25,9% de la superficie està dedicada als conreus

El Departament d’Agricultura ha publicat les dades de la distribució general de la superfície de Catalunya de 2019 per grups d'aprofitaments del sòl, un cop publicades totes les dades de superfícies, rendiments i produccions dels conreus corresponents a la darrera campanya completada.

Aquest informe indica que la superfície total de Catalunya és de 3.210.797 hectàrees, de les quals la major part és superfície forestal formada en un 31,1% per bosc (1.125.598 hectàrees), un 22,1% bosquines (710.305 hectàrees) i un 6,6% altra vegetació (212.303 hectàrees). D’altra banda, un 25,9% del total de superfície està dedicada als conreus, principalment ubicats a les comarques de Lleida, amb 830.301 hectàrees totals, de les quals 559.132 hectàrees són de secà i 271.703 de regadiu. Per últim, un 6,8% de la superfície és territori urbanitzat i infraestructures (219.169 hectàrees)i un  3,5% és sense vegetació (112.587 hectàrees).

Aquest és l’informe destacat del darrer butlletí de Novetats Estadístiques que edita setmanalment el DARP amb l'objectiu de difondre les estadístiques elaborades pel Departament que han tingut sortida durant la setmana i també recull els documents de caire estadístic publicats per altres organismes i/o institucions nacionals i internacionals.

Font: DARP