CONSELL DE MINISTRES | 21/06/2004  Ruralcat

Espinosa creu "inoportú" modificar el reglament europeu sobre l'etiquetatge de carn de boví

La ministra d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Elena Espinosa, considera "inoportú" que la UE es plantegi modificar el reglament 1760/2000 sobre etiquetatge de boví, amb el qual la UE va donar resposta a la falta de confiança dels consumidors arran de la crisi de les "vaques boges" de 2000.

Carn de boví. Foto: MAPA

Carn de boví. Foto: MAPA

En el Consell de Ministres d¿Agricultura i Pesca de la UE, de 21 de maig, la CE va presentar un informe que avalua la implementació i conseqüències del sistema d¿etiquetatge de la carn de vaquí, implantat després de la crisi de l¿Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB). Aquest informe està basat en les inspeccions realitzades per l¿Oficina Veterinaria i Alimentaría de la UE (FVO), durant 2002 i 2003, en tots els Estats membres. El Reglament establert l¿any 2000 introduia normes que garantien un etiquetatge basat en una identificació individual dels bovins i una rastrejabilitat de la carn aplicable des de l¿escorxador fins al punt de venta del consumidor. No obstant això, degut als problemes detectats en la implementació de l¿etiquetatge, la CE considera que s¿haurien d¿introduir algunes modificacions, com adoptar mesures simplificades per a l¿etiquetatge de peces de vaquí i dels productes que es vénen sense empaquetar, així com facilitar un reconeixement mutu d¿aprovacions entre les autoritats competents nacionals i regionals en l¿etiquetatge voluntari. En aquest sentit, Espinosa considera que si es modifica aquesta normativa, es perdrà el terreny guanyat en traçabilitat i transparència. A més, es planteja canviar la normativa ja que, per als comerciants, l¿actual sistema d¿etiquetatge ha provocat un cert grau de renacionalització del comerç de vaquí, particularment en el cas de productes venuts directament a consumidors finals. Per tal d¿evitar aquesta posible renacionalització s¿està estudiant la possibilitat d¿indicar "origen UE" enlloc d¿un origen nacional, sense debilitar les garanties al consumidor. Els operadors podrien decidir entre indicar un origen nacional o comunitari segons els requeriments dels consumidors i de la distribució. L¿arròs, també a debat
Durant la reunió de ministres, Espanya i Itàlia van expressar la seva preocupació per la negociació de les condicions aranzelàries per a la importació d'arròs. Espinosa va demanar que se substitueixi el sistema de preu màxim d'importació per un aranzel que permeti l'estabilitat del mercat comunitari, tenint en compte la reforma aprovada l'any 2003 que inclou una rebaixa en el preu d'intervenció. Així també va sol·licitar que el nivell de protecció que resulti de la desconsolidació de l'actual aranzel variable, es fixi en un nivell que no comprometi la viabilitat de les explotacions espanyoles.