AJUTS | 08/07/2020  Ruralcat

S’amplia el termini per la convocatòria de Missions Ciència i Innovació orientada a empreses per a resoldre reptes de la societat

La data límit per a participar és el 23 d juliol de 2020. El programa té com a objectiu impulsar investigacions rellevants que proposin solucions a reptes transversals i estratègics de la societat espanyola.

Investigació científica

El programa permet finançar grans projectes de R+D empresarial orientats a resoldre reptes rellevants de la societat

El CDTI (Centre per al Desenvolupament Tecnològic) ha ampliat la participació a la convocatòria de Missions Ciència i Innovació, dotada amb 70 milions d'euros d’ajuts per finançar grans projectes de R+D empresarial orientats a resoldre reptes rellevants de la societat, fins el proper 23 de juliol.

El programa Missions Ciència i Innovació té com a objectiu impulsar investigacions rellevants que proposin solucions a reptes transversals i estratègics de la societat espanyola, millorant la base de coneixement i tecnologia de les empreses espanyoles. Sota el paraigües transversal de la sostenibilitat, tant mediambiental com economicosocial, s'han establert cinc missions:

-Energia segura, eficient i neta per al segle XXI

-Mobilitat sostenible i intel·ligent

-Dinamització d'un gran sector agroalimentari sostenible i saludable

-Impuls a la indústria espanyola de segle XXI

-Resposta sostenible a les malalties i necessitats derivades de l'envelliment

Es reservaran un mínim de 10 milions per consorcis formats per pimes. Els projectes han d’estar realitzats per agrupacions d'empreses amb participació rellevant d'entitats generadores de coneixement (organismes de recerca, centres tecnològics o universitats).

Les agrupacions d'empreses que poden participar es desglossen en dues categories:

-Missions Grans Empreses: agrupació constituïda per tres a vuit socis, liderada per una gran empresa i amb participació de com a mínim una pime. Es finançaran projectes d'entre cinc i deu milions d'euros que dediquin com a mínim el 85% del pressupost a recerca industrial.

-Missions Pimes: agrupació constituïda per tres a sis socis, tots ells han de ser pimes, i liderats per una empresa mitjana. Es finançaran projectes d’entre un i mig i tres milions  d’euros que dediquin com a mínim un 60% del pressupost a recerca industrial.

Les Missions Ciència i Innovació estan cofinançades amb el fons FEDER a través del "Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya 2014-2020".

Font: Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència