FORMACIÓ A DISTÀNCIA | 29/09/2014  RuralCat

S'obren noves inscripcions a 9 cursos

Del 29 de setembre al 8 d'octubre et pots inscriure a noves edicions de 9 cursos a distància que ofereix el Servei de Formació Agrària a través del portal RuralCat.

Formació a distància

Els cursos són: Curs d'Iniciació al Full de càlcul; La indústria alimentària ecològica: certificació i seguretat alimentària; Curs de manipulador i aplicador de biocides d'ús ramader; Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris; Curs de càlcul de costos i rendibilitat d'una inversió; Curs de benestar animal en explotacions porcines; Topografia; Curs bàsic de producció integrada; Curs per a elaborar un pla d'empresa agrària.

Us recordem que per inscriure's cal estar donat d'alta com a usuari de RuralCat. Si encara no n'ets membre pots fer-ho, omplint un senzill formulari. L'alta és totalment gratuïta. Un cop t'hi hagis donat d'alta, hauràs de seguir les indicacions que indiquem més endavant.

 

Informació dels propers cursos a distància

 

Curs d'Iniciació al Full de càlcul

Es tracta d'un curs dissenyat per introduir a l'alumne en el funcionament d’aquest programa i valorar les seves aplicacions pràctiques. Al finalitzar el curs els alumnes coneixeran l'estructura, el funcionament i els principals formats d'un full de càlcul, sabran introduir, editar i modificar dades, utilitzar les fórmules bàsiques i localitzar errors.
El curs tindrà una durada de 20 hores, començarà el 21 d’octubre i acabarà el 28 de novembre.

 

La indústria alimentària ecològica: certificació i seguretat alimentària

En aquest curs, es treballaran, entre altres, la normativa en producció agroalimentària ecològica aplicable a la indústria alimentària, la certificació, el control i els registres dels productes ecològics, la higiene i la seguretat alimentària en les indústries alimentàries ecològiques, el mercat i la comercialització dels aliments ecològics i, finalment, la creació d’empreses alimentàries ecològiques.
El curs tindrà una durada de 30 hores, començarà el 21 d’octubre i acabarà el 28 de novembre.

 

Curs de manipulador i aplicador de biocides d'ús ramader

Aquest curs s'adreça als/les ramaders/res que manipulin i/o facin tractaments en la pròpia explotació i emprin productes biocides d'us o àmbit ramader autoritzats per al seu ús per personal professional i al personal auxiliar que realitzi aquestes mateixes activitats.
El curs tindrà una durada de 13 hores, començarà el 21 d’octubre i acabarà el 28 de novembre.

S'ha tancat la inscripció al Curs de manipulador i aplicador de biocides d'ús ramader en exhaurir-se les places previstes.

 

Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

Es tracta d'un curs dissenyat per donar resposta formativa als professionals del sector agrari que estan obligats a obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell bàsic. L'objectiu del curs és que l'alumne adquireixi els criteris necessaris per a realitzar una pràctica fitosanitària correcta, s'adoni de les conseqüències que pot comportar una incorrecta manipulació i aplicació dels productes fitosanitaris, tant per a la pròpia salut com per a la d’altres persones, i també per a la conservació del medi ambient i que assoleixi els coneixements bàsics que permetin superar la prova per a l’obtenció del carnet de manipulador de productes fitosanitaris, nivell bàsic.
El curs tindrà una durada de 25 hores, començarà el 21 d’octubre i acabarà el 28 de novembre.

S'ha tancat la inscripció al Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris en exhaurir-se les places previstes.

 

Curs de càlcul de costos i rendibilitat d'una inversió

Aquest és un curs especialment adreçat a les persones vinculades al sector agrari que tenen un interès especial pels costos d'una activitat de fruita dolça i alhora per la viabilitat d'una inversió, fent ús dels indicadors habituals (termini de recuperació "Payback", VAN i TIR).
El curs tindrà una durada de 24 hores, començarà el 21 d’octubre i acabarà el 28 de novembre.

 

Curs de benestar animal en explotacions porcines

Aquest curs pretén oferir una formació general i específica sobre benestar animal als productors i ramaders de porcí que permet, alhora, obtenir l’acreditació que exigeix la normativa vigent. Al finalitzar aquest curs els estudiants podran: analitzar el concepte de benestar i els factors que el condicionen; conèixer el comportament dels animals, així com les característiques anatòmiques i fisiològiques que l’influencien; conèixer els requeriments de les diferents espècies de renda pel que fa a instal·lacions; alimentació, maneig i necessitats ambientals; avaluar les repercussions d’unes males condicions de producció sobre el benestar dels animals; conèixer els arguments i motius de la preocupació de la societat pel benestar dels animals; analitzar la nova normativa de benestar animal i les obligacions legals que s’hi exigeixen; aplicar les mesures higienicosanitàries en la prevenció de malalties; i valorar les condicions més òptimes per al maneig dels animals a l’escorxador.
El curs tindrà una durada de 20 hores, començarà el 21 d’octubre i acabarà el 28 de novembre.

 

Topografia

Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin: Identificar els elements d'un plànol topogràfic; calcular distàncies entre punts d'un plànol topogràfic; calcular pendents; realitzar un croquis d'una parcel•la; dibuixar un plànol topogràfic a partir de les coordenades polars i les seves cotes.

El curs tindrà una durada de 20 hores, començarà el 21 d’octubre i acabarà el 28 de novembre.

 

Curs bàsic de producció integrada

Aquest curs està estructurat en quatre mòduls (L'acreditació, Les plantes i el seu medi, La implantació de cultius i les tècniques de maneig i La sanitat vegetal) A més, estan programades dues jornades presencials destinades a visites tècniques i proporciona fitxes de plagues i malalties.
El curs tindrà una durada de 50 hores, començarà el 21 d’octubre i acabarà el 28 de novembre.

 

Curs per a elaborar un pla d'empresa agrària

El curs està dissenyat per oferir una formació específica per tal de conèixer, entendre i adquirir les eines bàsiques que permetin elaborar un pla d’empresa, en què s’analitzi, es valori i es defineixi l’estratègia de negoci que cal seguir amb l’objectiu de conèixer quines garanties d’èxit ofereix l’activitat agrària que es pretén desenvolupar.
El curs tindrà una durada de 30 hores, començarà el 21 d’octubre i acabarà el 28 de novembre.

 

 

Com pots sol·licitar el curs?


Un cop t'hi hagis donat d'alta, hauràs de seguir aquestes indicacions per sol·licitar el curs:

  1. Entra a la teva àrea de membre i comprova que, a la teva fitxa, has introduït correctament totes les dades que es sol·liciten. Ho post fer des del menú "El meu perfil/Les meves dades/Canvi de dades personals" (pestanya “Dades addicionals de RuralCat”). Si falta alguna dada, introdueix-la i, a continuació, prem el botó "Guardar".
  2. Una vegada hagis comprovat la teva fitxa, obre el menú "Formació/Cursos a distància".
  3. Cerca el curs al qual et vols inscriure. Comprova que la inscripció està oberta. En el text del camp "Inscripció" diu "Inscriu-t’hi".
  4. Fes clic sobre "Inscriu-t’hi" per tal de realitzar la inscripció.
  5. A continuació, apareixerà un missatge indicant que t'hi has inscrit.
  6. Rebràs un correu electrònic al teu compte personal i al de RuralCat per indicar-te com has de finalitzar la matriculació.