INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA | 09/07/2020  Ruralcat

Es publiquen les dades del primer trimestre de 2020 del consum alimentari a les llars catalanes

El consum alimentari va arribar als 1.262.076.000 kg, on destaca un increment del consum al mes de març d’enguany, que va ser de 457.623.000 kg.

Consum alimentari

El consum mitjà per càpita de gener a març va arribar als 61 kg

El DARP ha publicat les dades del primer trimestre de 2020 del consum alimentari de Catalunya, que inclou informació desglossada per sector agrícoles i ramaders així com l’evolució del consum des de 2013 al 2020.

Les dades mostren que el consum mitjà per càpita de gener a març va arribar als 61 kg/t/u i el total als 1.262.076.000 kg, en què destaca l’increment del consum del mes de març, coincidint amb l’inici de la pandèmia, que va ser de 457.623.000,88 kg, un 13,7% més que al mes de febrer. També la despesa per càpita va ser superior aquest passat mes de març, assolint els 170,42 euros mentre que la despesa mitjana del trimestre va ser de 158,21 euros. Pel que fa al valor del consum, en aquest període va ser de 3.277.637.000 euros.

Aquest és l’informe destacat del darrer butlletí de Novetats Estadístiques que edita setmanalment el DARP  amb l'objectiu de difondre les estadístiques elaborades pel Departament que han tingut sortida durant la setmana i també recull els documents de caire estadístic publicats per altres organismes i/o institucions nacionals i internacionals.

Font: DARP

Informació relacionada