CRISI MUNDIAL DEL CAFÈ | 17/06/2004  Ruralcat

L¿Organització Internacional del Cafè demana a EE UU que torni per pal·liar la crisi de preus

La crisi mundial dels preus del cafè, que afecta milions de persones a prop de 50 països, podria trobar una sortida si els Estats Units retornessin finalment a l¿Organització Internacional del Cafè (OIC). EE UU és el principal consumidor de cafè i la seva intervenció podria reequilibrar uns preus avui molt distorsionats.

L¿eixida dels Estats Units del sistema de quotes (a finals dels anys vuitanta) fou l¿inici de la distorsió dels preus en el sector del cafè. Des de llavors, els consumidors paguen cada vegada més car el quilo de cafè, mentre que els productors continuen cobrant quantitats minses per hora de feina. Recentment EE UU anuncià que l¿octubre tornaria a l¿OIC. ¿Esperem que així hi hagi millors preus¿, digué Rubens Ricúpero, secretari general de la Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament (UNCTAD), que aquests dies fa a Sao Paula (Braseil) la seva onzena reunió. ¿Sense ells, que són els principals consumidors, o serveix de re discutir un acord internacional¿, afegí. Demanda de preus més justs.
Durant la XI reunió de l¿UNCTAD hi hagué una protesta de representants de productors de cafè i sindicats agrícoles, organitzada per l'ONG Oxfam International. El crit, la idea, fou unànime: ¿cal augmentar les rendes dels productors i, alhora, disminuir les rendes de la cadena d¿intermediaris, la indústria, els importadors i els comercialitzadors¿. Els manifestants van destacar que en cada tassa de cafè consumida a Europa i Estats Units provoca un drama que afecta almenys 25 milions de conreadors de cafè a Amèrica Llatina, el Carib, Àsia i Àfrica. Canviar el sistema
Des de l¿UNCTAD; Ricúpero es va posar del costat dels manifestants dient que ¿aquest sistema ha d'evolucionar respecte a l'antic model basat en controls d'entrades i sortides del gra en les duanes d'exportadors i importadors¿. Caldria, doncs, ¿discutir clàusules que puguin augmentar la renda del productor i disminuir-la en la cadena d'intermediaris¿. Segons xifres presentades avui per l¿OIC, el negoci mundial del cafè mou 80.000 milions de dòlars anuals, la major part a Europa i Amèrica del Nord. La xifra era de 30.000 milions de dòlars en la dècada dels 80. Paradoxalment, els ingressos dels productors de cafè són avui de 5.500 milions de dòlars anuals, mentre que en els anys vuitanta eren de 12.000 milions de dòlars. Aquest col·lapse de preus ha provocat en els productors drames econòmics, socials i ambientals, i l'emigració cap a ciutats i països desenvolupats.