INCREMENT EXPORTACIONS | 16/06/2004  Ruralcat

Les exportacions de vi augmenten un 20% fins el març tot i que cauen les de vins amb D.O.

Durant el primer trimestre d¿enguany s¿han exportat 340,57 milions de litres de vi, un 21,37% més que el mateix període de l¿any passat, per un valor de 329,86 milions d'euros, mentre que el preu mig ha baixat un 14,5%. Les dades de la Federació Espanyola del Vi (FEV) i de l¿Associació de Celllers de Vi d¿Espanya (Avimes) també apunten un descens dels vins amb D.O.

Panoràmica vinyes

Per productes, els vins amb Denominació d¿Origen mantenen la seva tendència a la baixa tant en dades de valor (un 4,23 per cent menys) com en volum (un 7 per cent menys). No obstant això, el preu mig ha augmentat en un 2,95 per cent. Les pitjors dades dins d'aquest sector són per als vins amb D.O. envasats, ja que les exportacions dels D.O. a granel s'han incrementat durant el mes de març un 3,4 per cent, tant en valor com en volum. Pel que fa als vins de taula, la FEV i AVIMES recullen que mantenen la seva bona marxa, encara que a un ritme menys accelerat, amb un augment del 26,9 per cent en valor (97,02 milions d'euros) i un increment del 38,5 per cent en volum (235,65 milions de litres). Ambdues expliquen que aquest increment es deu a l'augment del vi de taula a granel (un 44 per cent en valor amb 62,8 milions d'euros, i un 54 per cent en volum amb 190,28 milions de litres). La conclusió de la FEV és que aquestes dades del primer trimestre de l'any reflecteixen un creixement de les exportacions espanyoles de vi, més important en termes de volum i el notable augment, encara que a un ritme menor, del vi de taula a granel, que es pot mantenir al llarg de l'any, tenint en compte que tant a França com a Itàlia, l'última collita va ser també molt escassa. Per la seva banda, Avimes dedueix que aquestes dades reflecteixen un alça dels productes a menor preu, i un descens dels de major preu de venda, i que encara que es tracta d'un trimestre "emfatitzen que només els preus mitjos i baixos permeten posicionaments destacats".