16, 17 i 18 de juny | 15/06/2004  Ruralcat

Simposium internacional sobre seguretat agroalimentària en el context de les malalties de prions

En el marc del projecte Stratfeed de la UE s¿ha programat el simposium internacional Food and feed safety in the context of prions diseases per als dies 16, 17 i 18 de juny de 2004.

Simposium internacional

En aquest simposium, que se celebrarà a Namur (Bèlgica), es tractaran tant aspectes legislatius com aspectes tècnics i analítics relacionats amb l¿encefalopatia espongiforme bovina (BSE) i altres malaties originades per prions. El Laboratori Agroalimentari del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca participa activament en el projecte Statfeed, que contempla des de les pràctiques d¿escorxador i els processos de producció a les sistemàtiques d¿anàlisi i control dels productes que són possibles portadors de prions. El Consorci d¿Stratfeed, del qual forma part el Laboratori Agroalimentari, ha programat diverses sessions en aquest simposium per a la presentació dels últims avenços analítics en la detecció de farines de carn i d¿óssos en pinsos.