NOVES TECNOLOGIES | 15/06/2004  Ruralcat

Els internautes espanyols naveguen durant 9 hores cada mes des de les seves llars

Red.es ha presentat un estudi on analitza l¿ús d¿Internet a la llar en el marc de set països europeus diferents. De les dades analitzades s¿extreu que Espanya ocupa la tercera posició en temps d¿ús d¿Internet des de la llar, superant a Suïssa, Regne Unit, Suècia i Itàlia i per sota d¿Alemanya i França.

L¿estudi presentat per Red.es, entitat pública adscrita al Ministeri d¿Indústria, Turisme i Comerç, es titula Estudi dels usos d¿Internet a les llars espanyoles i comprèn el període de gener a març de 2004. Aplicacions d¿Internet De l¿anàlisi es desprèn que el 59% dels internautes utilitzen des de casa aplicacions de missatgeria instantània i xat, amb una mitjana de connexió per usuari de nou hores i divuit minuts al mes, mentre que el 29% utilitza programes d¿intercanvi de fitxers entre iguals o P2P (peer to peer), amb una mitjana de nou hores i vuit minuts per usuari al mes. Dominis visitats per categories El 93,3% dels internautes han navegat des de les seves llars per portals i motors de recerca, amb una mitjana , i el 50,2% per dominis d¿administracions públiques i associacions sense ànim de lucre, amb una mitjana de 10 minuts de navegació. Temps de navegació per Internet El temps de mitja per Internet des de les llars espanyoles és de nou hores al mes, temps superior al dels internautes de països com Suècia (8 h.) i Itàlia (5 h.), i inferior al d¿Alemanya i França (10 h.). Si analitzem el temps de connexió per variables sociodemogràfiques destaca que els homes estan més temps navegant per Internet des de les seves llars (11 hores al mes) que les dones. A més a més, les persones que viuen en llars sense fills es connecten de mitjana més temps (10 hores al mes) que els internautes que tenen fills entre 2 i 11 anys (gairebé sis hores al mes). Distribució temporal de l¿ús d¿Internet El ¿prime time¿ de la navegació per Internet des de la llar, se situa en la franja horària entre les set i les nou de la tarda, mentre que l¿hora a la que menys internautes naveguen per Internet són les cinc de la matinada. De les persones que es connecten a aquesta hora, el 75% són homes i el 25% són dones, mentre que el total de dones internautes que naveguen ¿en l¿hora punta¿ (les vuit de la tarda), el 55% són homes i el 42% són dones. L¿estudi complert, on s¿analitza en profunditat variables relacionades amb la navegació web ( sessions establertes, planes visitades, etc.) i l¿ús d¿aplicacions d¿Internet (missatgeria instantània, intercanvi de fitxers entre iguals, etc.), està disponible en format PDF en l¿enllaç que es facilita a peu de plana.