SANITAT ANIMAL | 20/07/2020  Ruralcat

Neix el projecte INNOTUB, una xarxa transfronterera per combatre la tuberculosi animal

L'IRTA, l'ANSES, NEIKER, l’ENVT i la UAB llancen el projecte europeu INNOTUB, una xarxa científica d'excel·lència per millorar els programes de control, vigilància i eradicació de la tuberculosi animal en el bestiar i en la fauna silvestre, amb especial èmfasi a la regió transfronterera entre Espanya i França.

Vaques al Pirineu

Vaques al Pirineu (autora: Marina Torres)

La tuberculosi animal és una malaltia bacteriana que afecta principalment vaques, cabres i alguns mamífers silvestres, causant un elevat impacte econòmic i social sobre el sector ramader i suposant també un risc d'infecció per a les persones. Des de fa anys, Espanya i França lluiten contra aquesta malaltia per evitar les pèrdues de productivitat i de valor genètic, a més de la restricció de moviments i comerç de productes animals. Malgrat que la prevalença de la malaltia a la regió transpirinenca és baixa, segueixen apareixent brots en granges a les dues bandes de la frontera i els programes d'eradicació locals tenen un elevat cost econòmic, a més de la desconfiança que es genera sobre la seva eficàcia per part de sector ramader.

Davant d’aquest problema, el projecte INNOTUB crearà i consolidarà una xarxa transfronterera multidisciplinari per reforçar els vincles i crear sinèrgies entre els diferents actors implicats en els programes de control de la tuberculosi animal de la regió transfronterera. El projecte està coordinat pel Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i compta amb la participació de l’Agència Francesa per a la Seguretat i Salut Alimentària, Ambiental i Ocupacional (ANSES), l’Institut Basc de Recerca i Desenvolupament Agrari (NEIKER), l’Escola Nacional Veterinària de Toulouse (ENVT) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Un dels objectius principals de la xarxa és aprofundir en el coneixement de la malaltia per identificar els factors de risc associats a l'aparició de brots a la regió. D'altra banda, "millorarem les proves de diagnòstic i avaluarem possibles vacunes i altres eines de control de la malaltia", explica Bernat Pérez, investigador principal de la línia de tuberculosi a l'IRTA-CReSA. Un altre dels aspectes en què treballarà el projecte és la millora de les mesures de bioseguretat a les granges. "L'objectiu és evitar contagis entre animals domèstics de les mateixes granges, però també el contacte amb els animals silvestres", explica Alberto Allepuz, investigador del Departament de Sanitat i Anatomia Animals de la UAB i investigador de l'IRTA-CReSA. Segons els investigadors, alguns animals com el porc senglar i el cérvol poden actuar com a reservori de la malaltia i transmetre-la al bestiar. A més, recentment s'han identificat el teixó i alguns rosegadors silvestres com altres potencials reservoris. 

Arran dels diferents brots de tuberculosi animal que han anat apareixent a la regió transpirinenca ha una manca de comunicació i confiança entre el sector ramader, veterinari i l'administració local. Per a això, INNOTUB també promourà accions de comunicació entre ramaders i veterinaris que reforcin les activitats de control de la tuberculosi. Per exemple, es realitzaran programes de formació específics entre les persones implicades en els programes d'eradicació en què de informaran als ramaders sobre les mesures de prevenció i detecció de la malaltia.

El projecte INNOTUB tindrà una durada de dos anys i mig i està finançat pel Programa INTERREG POCTEFA 2014-2020, un programa europeu de cooperació territorial creat per fomentar el desenvolupament sostenible del territori transfronterer entre Espanya, França i Andorra. Aquest finançament comunitari es destina a reforçar la integració econòmica i social d’aquesta zona i ajuda a millorar la qualitat de vida dels seus habitants. A més, els projectes programats reben cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). 

Font: IRTA