ESTUDIS | 23/07/2020  Ruralcat

Es publica l’evolució anual dels preus mitjans de les terres de conreu a Catalunya del 2019

L’enquesta de preus de la terra agrícola mostra l’evolució des del 2016 fins el 2019, on es constata un lleuger increment del 0,7% dels preus mitjans a Catalunya en aquests quatre anys.

Cultius

Les dades mostren com els preus es mantenen força estables en aquest període

El Departament d’Agricultura ha publicat l’Enquesta de preus de la terra, que inclou l’evolució dels preus mitjans de les terres de conreu i aprofitaments agrícoles més significatius a Catalunya i per províncies en el període 2016-2019.

Les dades mostren com els preus es mantenen força estables en aquest període,  tot i que a Lleida i Barcelona els preus han baixat lleugerament. El preu mitjà ponderat de Catalunya al 2019 va ser de 11.927 €/ha, una mica per sobre dels 11.839 €/ha del 2016. Per tipus de conreu, el regadiu manté els preus més elevats, amb 26.603 €/ha de mitjana mentre que el secà es situa als 8.357 €/ha. Per cultius, l’horta, els fruits secs de regadiu i l’arròs són els que mantenen els preus més elevats.

Les dades provenen de l'enquesta que anualment realitza el Servei d'Estadística i Preus Agroalimentaris del Departament d'Agricultura. Aquesta actuació s'emmarca dins del conveni de col·laboració en matèria d'estadística i informació agrària, pesquera i alimentària signat amb el Ministeri d'Agricultura.

Aquest és l’informe destacat del darrer butlletí de Novetats Estadístiques que edita setmanalment el DARP amb l'objectiu de difondre les estadístiques elaborades pel Departament que han tingut sortida durant la setmana i també recull els documents de caire estadístic publicats per altres organismes i/o institucions nacionals i internacionals.

Font: DARP