POLÍTICA AGRÀRIA | 10/06/2004  Ruralcat

La reforma de la PAC farà disminuir la producció bovina i arrossera, segons l'OCDE

La reforma de la Política Agrària Comuna (PAC) de la Unió Europea tindrà un major impacte en els sectors de l¿arròs i boví i en farà disminuir la producció per sota de la demanda a nivell mundial en els propers deu anys, segons un estudi de l¿Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE).

L¿informe, que inclou estimacions sobre els mercats entre 2003 i 2008, fa una anàlisi de les modificacions acordades per la UE durant el 2003, que encara no han entrat en vigor, i que "milloraran les polítiques comunitàries ja que estaran més orientades al mercat". L'arròs serà el cultiu en el qual es produirà una reducció major de superfície en els propers cinc anys (un 9,5 per cent), mentre que en cereals els descensos seran més lleus. La cabanya bovina es reduirà també entre 2004 i 2008 (un 3,2 per cent si es deslliguen totalment els suports de la producció) i aquesta ramaderia serà més extensiva, és a dir, hi haurà una disminució d'animals per hectàrea. L'OCDE indica que les diferències que poden resultar si un país elegeix deslligar totalment o parcialment les ajudes són significatives en el cas del boví, ja que si es mantenen lligades a la collita, aquesta cabanya es reduirà menys. Se'n beneficiaran les grans explotacions
La reforma de la PAC té com a aspecte principal la introducció d¿un pagament únic per superfície, independent de l¿obligació que l¿agricultor produeixi o no. Així, els països comunitaris podran mantenir una part dels suports condicionats a la collita. Per a l¿OCDE, si es deslliguen totalment les ajudes de la producció, els agricultors tindran una major "llibertat" que si aquesta mesura és parcial, tot i que reconeix que en algunes regions aquesta "desvinculació total" pot implicar efectes negatius. L¿organització valora que les modificacions de la PAC redueixin els suports que distorsionen més el comerç però, no obstant això, l¿ajuda desvinculada està relacionada amb referències històriques, fet pel qual les subvencions "seguiran beneficiant a les explotacions més grans". L¿agricultura europea, lligada als ajuts
L¿informe també inclou un estudi de les polítiques agràries dels 30 països més rics del món, i que presenten "nivells proteccionistes alts". A la Unió Europea, el 37 per cent de la renda dels productors durant el 2003 va procedir de subvencions, xifrades en 34.675 milions d¿euros. Això representa més del doble que els Estats Units, on la renda només depèn del 18 per cent dels ajuts que es concedeixen. La mitjana dels països de l¿OCDE és del 32 per cent, mentre el Japó, Suïssa, Corea i Noruega superen el 60 per cent. En aquest sentit, l¿informe certifica que la majoria dels països més industrialitzats van augmentar els subsidis agraris i, a més, aquests depenien de la producció. L¿estudi pronostica que en els països integrants de l¿OCDE l¿agricultura perdrà pes, mentre que els majors índexs de creixement en el període 2004-2013 correspondran al Brasil, la Xina, Argentina i la Índia.