RAMADERIA | 10/06/2004  Ruralcat

La pastura de les vaques no perjudica les aigües subterrànies

Un estudi del Laboratori Experimental North Appalachian d¿Ohio (Estats Units d¿Amèrica) demostra que la pastura de les vaques no perjudica el nivell de nitrats de les aigües subterrànies. Al contrari del que es podria pensar, els fems que el bestiar aporta al camp no empitjoren la qualitat de les aigües subterrànies.

Vaques pasturant

Durant els set anys que ha durat l¿estudi, s¿ha aïllat un camp que havia estat fertilitzat els darrers onze anys i que tenia uns nivells de nitrats d¿entre 13 i 26 ppm. La legislació nord-americana estableix un màxim de 10 ppm per a l¿aigua de consum humà. El camp es va dividir en dues parts. En una s¿hi va deixar que hi pasturessin vaques de carn, mentre que l¿altra va romandre tancada. Durant els tres primers anys, els nivells de nitrogen de les aigües subterrànies van descendir per sota de les 10 ppm i després de 5 anys arribaven als 2-4 ppm. Tot i això no es va observar cap diferència entre el camp on pasturaven les vaques i el que estava tancat.