FRUITA DOLÇA | 10/06/2004  Ruralcat

UP demana mesures urgents per compensar les pèrdues en la producció de cireres d¿enguany

Responsables d¿Unió de Pagesos es van reunir amb el delegat del Govern a les Terres de l¿Ebre, Lluís Salvador Tenesa, i el delegat del Departament d¿Agricultura, Lluís Espanya, per parlar sobre la greu afectació del conreu del cirerer durant aquesta campanya, com a conseqüència de l¿adversa meteorologia hivernal, i de les pluges d¿abril i la primera quinzena de maig.

A la reunió hi van assistir, per part del sindicat català, el Coordinador Territorial de les Terres de l¿Ebre d¿Unió de Pagesos, Joan Montesó, el Responsable Nacional de Fruita Dolça del sindicat, Josep Cabré, i un dels pagesos afectats, Manel Pujals. Reducció de collita d¿entre el 40% i el 60%

A la Ribera d¿Ebre i les seves zones limítrofs es preveu una reducció de collita d¿entre el 40 i el 60% degut a problemes de quallat, i també cal sumar-hi els problemes produïts per les últimes pluges que han afectat negativament a les varietats de cirera més primerenques, ocasionant un 30% de reducció de la producció pel fenomen conegut com a craking. La problemàtica dels pagesos afectats es veu agreujada per la reducció de la collita que els problemes anteriorment mencionats també han provocat sobre altres fruiters d¿os. Les gelades de març a la Ribera d¿Ebre, per exemple, han reduït en un 30% la producció de préssecs i nectarines primerenques i han fet que les previsions de la collita de prunes es vegin reduïdes en un 75%. Segons Unió de Pagesos, els productors de cirera es troben desprotegits, ja que tot i que comptin amb una assegurança combinada i de danys excepcionals, la pòlissa per aquest arbre no contempla cap assegurança contra pèrdues de rendiment provocats per una insuficient pol·linització o pèrdua de quallat com a conseqüència de condicions meteorològiques adverses. Exempcions i préstecs bonificats

Davant d¿això, el sindicat català demana a les administracions competents mesures que pal·liïn les pèrdues dels productors afectats. El sindicat proposa l¿exempció del pagament de les quotes de la Seguretat Social dels darrers sis mesos i préstecs bonificats en la quantia equivalent al 50% de l¿interès fixat. Unió de Pagesos també contempla altres mesures com ara la reducció de l¿índex de rendiment net de les persones físiques, la moratòria en el pagament d¿amortitzacions i crèdits sol·licitats a través d¿un pla de millora, el tramitament immediat dels ajuts per plans de millora a Agricultors a Títol Principal (ATP) i l¿allargament del període de termini de contractació de l¿assegurança.

Informació relacionada