FORESTAL | 31/07/2020  Ruralcat

L’Observatori Forestal Català publica un nou apartat que recull les dades macroeconòmiques del sector forestal

L’apartat ofereix informació detallada sobre l’ocupació al sector forestal, el PIB i la indústria forestal.

Fuster

A l'Observatori s'ofereix l’evolució de les principals magnituds econòmiques de les indústries relacionades amb al sector forestal

L’Observatori Forestal Català s’enriqueix amb un nou apartat que recull les dades macroeconòmiques del sector forestal.

Des d’aquesta secció és possible consultar l’ocupació dins de la cadena forestal, per any i sector, segons les dades dels afiliats a la Seguretat Social; el pes de la cadena forestal dins del PIB de Catalunya, així com l’evolució del valor afegit del sector de la silvicultura i l’explotació forestal i la seva comparació amb la resta de països mediterranis; i l’evolució de les principals magnituds econòmiques de les indústries relacionades amb al sector forestal com és la fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció, la fabricació d’envasos i altres productes de fusta i suro, la fabricació de pasta de paper, paper i cartró i articles de paper i cartró i la fabricació de mobles.

Amb aquesta aportació, l’Observatori Forestal Català es consolida i reafirma com a portal de referència de les dades, estadístiques i informacions relacionades amb el sector forestal. Es tracta, doncs d’una eina al servei de tothom que treballa en el sector i que vol facilitar el coneixement i el procés de presa de decisions en diferent àmbits.

Font: Observatori Forestal Català

Informació relacionada