FERTILITZACIÓ | 07/08/2020  Ruralcat

Les basses i dipòsits de purins han de prevenir, detectar i, si s'escau, corregir fuites i altres deficiències que es puguin trobar

El DARP ha publicat la instrucció tècnica per a la verificació periòdica dels sistemes d'emmagatzematge de dejeccions líquides i semilíquides.

Bassa de reg

La verificació periòdica d’aquests sistemes d’emmagatzematge s’ha de realitzar cada sis anys

Els articles 8.2, 10.7 i 17.5 del Decret 153/2019 estableixen la verificació periòdica de la impermeabilitat, la integritat estructural i l’estat dels materials impermeabilitzants dels sistemes d’emmagatzematge de dejeccions líquides o semi-líquides externs a les naus, així com dels sistemes d’emmagatzematge en destinació (a la finca) de les explotacions agrícoles i els centres de gestió de dejeccions ramaderes.

La verificació periòdica d’aquests sistemes d’emmagatzematge s’ha de realitzar cada sis anys. La primera verificació s’ha de realitzar i presentar en els següents terminis, comptats des de l’entrada en vigor del Decret 153/2019 (25/07/2019):

−Instal·lacions d'emmagatzematge en explotacions d'Annex I o II en zona vulnerable: un any

−Instal·lacions d'emmagatzematge en explotacions porcines d'Annex III en zona vulnerable que tinguin igual o més de 1.200 places de porcs d'engreix: 2 anys

−Instal·lacions d'emmagatzematge en explotacions porcines d'Annex III en zona vulnerable que tinguin menys de 1.200 places de porcs d'engreix: 3 anys

−Resta d'instal·lacions: quatre anys

Per poder dur a terme aquesta verificació, teniu a la vostra disposició la següent documentació:

Instrucció tècnica amb les indicacions per realitzar la verificació

Fitxes Excel de recollida de dades segons la tipologia de bassa o dipòsit

Model d’informe

Trobareu aquesta informació disponible a la web del DARP.

Font: DARP