AJUTS | 10/08/2020  Ruralcat

Convocats els ajuts destinats a cobrir les necessitats de liquiditat de les explotacions agràries afectades per la COVID19

Als ajuts s’hi podran acollir el sector de la flor i la planta ornamental, el sector cunícola i de l’avicultura de producció de carn i les explotacions del sector equí classificades com a explotacions especials per a l’ensinistrament i pràctica eqüestres.

Gallines

Els ajuts es poden presentar fins el 9 de setembre

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha convocat els ajuts destinats a cobrir les necessitats de liquiditat de les explotacions agràries del sector de la flor i la planta ornamental, el sector cunícola i de l’avicultura de producció de carn, les empreses integradores d’explotacions d’avicultura de carn i les explotacions del sector equí classificades com a explotacions especials per a l’ensinistrament i pràctica eqüestres afectades per la crisi sanitària de la COVID19.

Aquests ajuts consisteixen en la compensació de càrregues financeres per operacions de finançament, únicament per a actuacions de circulant, amb l’Institut Català de Finances (ICF), en el marc del Conveni de col·laboració entre el Departament de la Vice-presidència i d’Economia i Hisenda i l’Institut Català de Finances, pel qual es regula el fons associat al finançament ICF-COVID19, són a càrrec dels pressupostos del DARP per a l'any 2020, amb un import total d’1.522.500 euros, que es distribueixen de la manera següent: 1.312.500 euros per a la línia d’ajuts per al sector de la flor i la planta ornamental, 120.000 euros per a la línia d’ajuts per als sectors cunícola i de l’avicultura orientats a la producció de carn i les empreses integradores d’avicultura de carn i 90.000 euros per a la línia d’ajuts per a les explotacions especials per a l’ensinistrament i la pràctica eqüestres.

Entre altres requisits fixats per a ser beneficiàries de l’ajut, les persones sol·licitants dels ajuts han d’haver patit una disminució de la seva facturació superior al 30%, i tenir la condició de PIME.

L' import mínim del préstec és de 15.000 euros i el màxim de 100.000 euros amb un termini  de fins a cinc anys, amb fins a un de carència i amortització lineal, per mesos vençuts, i un interès euríbor a dotze mesos més 3 punts de diferencial.

El termini de presentació de sol·licituds de préstecs davant l’Institut Català de Finances (ICF) finalitza el 9 de setembre de 2020.

Font: DARP