AJUTS | 11/08/2020  Ruralcat

Publicats els ajuts per a pal·liar les pèrdues econòmiques de les llotges pesqueres catalanes a causa de la COVID19

L’import de la subvenció és de 350.000 euros per compensar el 80% de les pèrdues de recaptació de les llotges pesqueres.

Llotja

L’import de l’ajut és de 350.000 euros per compensar el 80% de les pèrdues de recaptació de les llotges pesqueres

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha publicat les bases reguladores dels ajuts destinats a les confraries de pescadors concessionàries de les llotges, amb l’objectiu de pal·liar la incidència en els resultats econòmics durant l’estat d’alarma pel brot de la COVID19, contribuir al manteniment de la competitivitat i els llocs de treball pesquers i continuar donant suport a l’economia blava del nostre país.

L’import de l’ajut és de 350.000 euros per compensar el 80% de les pèrdues de recaptació de les llotges pesqueres calculades com el 4% de la facturació en primera venda durant el període del 14 de març al 21 de juny de 2020.

La baixada de captures i del preu de primera venda ha reduït els ingressos de les confraries de pescadors concessionàries de les llotges pesqueres i ha provocat una crisi econòmica especialment preocupant atesa la delicada situació de competitivitat i viabilitat econòmica que s’arrossega en els darrers anys.

La facturació bruta en primera venda a les llotges pesqueres catalanes en el període d’Estat d’Alarma, comprès entre el 14 de març i el 21 de juny de 2020, ha estat un 37% inferior a la mitjana dels anteriors tres anys, amb pèrdues brutes per al sector de gairebé 11 milions d’euros.

Aquesta línia d’ajuts forma part del paquet de mesures del Govern per acompanyar als sector productius davant la crisi econòmica de la COVID-19.

Font: DARP

Informació relacionada