CARBURANTS | 06/06/2004  Ruralcat

COAG creu desmesurat el preu del carburant pel sector productor d¿aliments

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, considera desmesurada la càrrega impositiva del carburant que consumeix el sector productor d'aliments. Aquestes consideracions s¿emmarquen en l¿actual situació d¿inestabilitat de preus del barril de petroli i els països productors i la pujada dels carburants al mercat espanyol.

Segons la COAG, ¿el caràcter social, mediambiental i d'equilibri geodemogràfic que aporta el sector agrari no hauria d¿estar sotmès a imposicions que es reforcen cada vegada que puja el preu dels carburants. La pujada del petroli trenca la rendibilitat d'un bon nombre d'explotacions agràries, mentre que afavoreix la recaptació per part del Ministeri d'Hisenda¿.
Aquesta organització reitera la necessitat d'introduir un gas-oil professional agrari que permeti mantenir un món rural viu, que subministri productes de qualitat a preus raonables.
A Catalunya, a més, cal tenir present la propera aplicació de l¿impost sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs, prevista en el projecte de Llei de mesures fiscals i administratives de la Generalitat, que gravarà amb 2,4 cèntims d¿euro el litre de benzina i gas-oil no bonificat i en 0,6 cèntims el gas-oil de calefacció i el bonificat. Aquesta mesura ja s¿està aplicant a Galícia, Madrid i Astúries.
L¿augment del preu del cru grava l¿IVA dels carburants
En l¿actual sistema fiscal dels carburants, un major preu dels productes petrolífers es tradueix en una major càrrega fiscal en el cas de l¿IVA.
Generalment, la fiscalitat dels carburants se sustenta sobre tres pilars: els impostos especials, els gravamens i els cànons i l¿Impost de Valor Afegit (IVA).
Els impostos especials són fixos per quantitat física del producte i dins aquest es troba l'impost especial d'hidrocarburs, que en el cas del gas-oil agrícola (gas-oil B) és de 0,079 cèntims d¿euro per litre. Dins els gravamens i els cànons trobem l'impost especial sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs, de recent aplicació en algunes comunitats autònomes d¿Espanya. Finalment, l'IVA s¿aplica de forma proporcional al preu de venda del producte i en aquests moments és d¿un 16%.
Si extrapolem aquest sistema impositiu al gas-oil agrícola d¿Espanya el resultat és el següent:
  • El preu sense impostos d'un litre de gas-oil agrícola és de 0,304 ¿.
  • A aquest preu s'aplica l'impost especial d'hidrocarburs (IIEE), amb un tipus de 79 cèntims d¿euro.
  • El següent impost aplicat és l'Impost sobre Venda Minorista (IVM) de determinats carburants, conegut com taxa de carburants, que té un tipus de 0,006 ¿ per litre.
  • L'últim impost que ha d'aplicar-se és l'IVA al tipus de 16%, això és 0,06224 ¿.
Així doncs, el preu final del litre de gas-oil després d'impostos és d¿uns 45 cèntims d¿euro.
Amb les dades anteriors s¿aprecia com repercuteixen els impostos en el preu final del gas-oil agrícola, en la mesura que el preu del carburant ha anat variant des de principis d'any. El percentatge que representen els impostos sobre el preu del gas-oil és considerable, situant-se a mitjans de maig en la xifra de 32,5%. Aquest percentatge augmenta a mesura que s'eleva el preu del carburant a causa del efecte de l'IVA.
Segons la COAG, el consum total de gas-oil agrícola a Espanya va ser de 5.450.000 tones i tenint present que el preu mitjà d'aquest producte va ser de 41cèntims d¿euro per litre, els ingressos totals del Ministeri d'Hisenda després d'aplicar els tipus corresponents al IVM, IIEE i IVA ascendeixen a 832,49 milions d¿euros. Es calcula que la despesa per agricultor és de 6.231,4 euros per any.