SANITAT VEGETAL | 19/08/2020  Ruralcat

Es publica el nou reglament europeu contra la Xylella fastidiosa

L'objectiu d’aquesta nova normativa és garantir una millor protecció del territori de la UE i establir mesures de control més específiques.

Xylella fastidiosa

La Xylella fastidiosa és un bacteri que pot causar danys greus en una gran diversitat de plantes cultivades, ornamentals i silvestres

Aquest passat dilluns 17 d’agost s’ha publicat al DOUE el Reglament d’execució (UE) 2020/1201 de la Comissió de 14 d'agost de 2020 sobre mesures per evitar la introducció i la propagació dins de la Unió de Xylella fastidiosa.  

L'objectiu d’aquesta nova normativa és garantir una millor protecció del territori de la UE i establir mesures de control més específiques i basades en el risc en les zones de brots actuals de Xylella.

Les noves mesures d’eradicació preveuen una reducció de la zona infectada de 100 a 50 metres de radi i de la zona demarcada, de 5 km a 2,5 km, amb un increment molt considerable de les prospeccions oficials, la presa de mostres i les analítiques de laboratori (PCRs) en aquestes zones.

El nou reglament té en compte les darreres evidències científiques i l’eradicació d’aquesta plaga segueix sent el primer objectiu a perseguir. També s’han introduït mesures més flexibles sobre la replantació d’espècies vegetals susceptibles a les zones afectades per la plaga.

Aquesta normativa deroga així la fins ara vigent Decisió d’Execució (UE) 2015/789 de mesures contra la Xylella fastidiosa.

La Xylella fastidiosa és un bacteri que pot causar danys greus en una gran diversitat de plantes cultivades, ornamentals i silvestres. Pot afectar cultius de gran importància econòmica a casa nostra com la vinya, l'olivera, els cítrics, els ametllers, etc. Pot tenir més de 300 plantes hostes i es transmet per material vegetal de plantació i d'una planta a l'altra per insectes vectors.

Font: DARP