IMPORTACIÓ BANANES | 02/06/2004  Ruralcat

La CE proposa obrir la negociació per fixar una tarifa única en importació de plàtans

La Comissió Europea ha proposat obrir les negociacions davant l'Organització Mundial del Comerç (OMC) per canviar el sistema actual d'importació de plàtans a la UE i aplicar el règim d'aranzel únic o "tariff only". No obstant això, Brussel·les no ha plantejat xifres per negociar aquests nous aranzels.

La proposta consisteix en suprimir les restriccions quantitatives a la importació de plàtans que hi ha actualment i gravar-les només amb un aranzel en duana. Un cop el Consell aprovi la proposta, Brussel·les negociarà el nivell dels aranzels per als plàtans amb els principals proveïdors del mercat comunitari, especialment llatinoamericans i de la zona ACP (Àfrica, Carib i Pacífic). La CE "tractarà de mantenir el mateix nivell de protecció que beneficia actualment els plàtans procedents dels ACP" i respectarà les seves obligacions cap a altres socis, als productors comunitaris i als consumidors, segons ha afirmat el portaveu de la Comissió Europea, Reijo Kemppinen. "Allò que cambiarà és el règim d¿importació, no el nivell de protecció", ha assegurat el comissari d'Agricultura, Franz Fischler. La Comissió, en nom de la UE, ha de negociar també davant l'OMC possibles compensacions comercials a països tercers per l'increment de taxes als operadors, degut a l'ampliació de la UE a 25 països. En aquest sentit, la CE està avaluant reclamacions procedents de Colòmbia, Costa Rica, Equador i Panamà. La "guerra de les bananes"
La UE va decidir implantar l'aranzel únic l¿1 de gener de 2006 com a data màxima, en un acord aconseguit l¿any 2001 que va posar fi a la històrica "guerra de les bananes" amb els Estats Units i a les discrepàncies amb Equador, ja que aquests dos països havien denunciat davant l'OMC la regulació comunitària del plàtan. Mentrestant, la UE va reemplaçar l'Organització Comuna de Mercat vigent l¿any 2001 pel sistema que funciona en aquests moments. Actualment, les importacions es distribueixen de manera que un 83% s'otorga als operadors tradicionals i el 17% restant a aquells que no tenen aquestes referències històriques. L¿aranzel únic podria perjudicar Llatinoamèrica
Segons un informe realitzat pel Centre d¿Economia Internacional (CEI), la implantació d¿aranzels més alts que els actuals perjudicaria els productors i l¿ocupació d¿Amèrica Llatina. Actualment, la importació de plàtans a la UE està regulada per quotes i fins un contingent determinat, la bananes d'Amèrica Llatina estan gravades amb una taxa de 75 euros per tona. Segons el CEI, si els aranzels superen els 100 euros per tona, és "gairebé una certesa" que el proveïment llatinoamericà disminuirà i fins i tot caurà si es mantenen en 75 euros.