DESENVOLUPAMENT RURAL | 02/06/2004  Ruralcat

Espinosa: "Seguirem dedicant fons per a modernitzar explotacions i incorporar els joves¿

Aquesta ha estat la voluntat expressada per la ministra d¿Agricultura, Elena Espinosa, durant la inauguració de la Trobada Europea de Cooperació en Desenvolupament Rural celebrada a Càceres junt amb els 10 nous estats membres. Segons la ministra, a més a més, es fa necessari ¿donar suport a la viabilitat de l¿agricultura familiar¿.

Un moment de la trobada

Un moment de la trobada

Elena Espinosa, present en l'acte d'inauguració d'aquesta Trobada, ha destacat en la seva intervenció la necessitat de fomentar la participació i integració en la gestió del mitjà rural. "Volem fer de la viabilitat de l'agricultura familiar un eix dels nostres objectius prioritaris. Per això seguirem dedicant fons a la modernització d'explotacions, i en particular a la incorporació de joves agricultors i ramaders, que aportin dinamisme i participin en aquest món rural viu que volem preservar, promovent simultàniament, la plena incorporació de la dona¿, ha assenyalat. La ministra ha ressaltat també el caràcter decisiu que, en aquest context, té la diversificació de les activitats i serveis oferts per les zones rurals, com a font de renda i ocupacions dintre i fora de les explotacions. "Hem de fer un gran esforç per promoure els patrimonis històric, artístic, i ambiental, dels territoris rurals, portant a terme actuacions que millorin la qualitat de vida dels seus habitants, incidint en els models de cooperació públics - privats que integrin la població rural en la tasca de projectar el futur del seu territori, seguint l'enfocament de la iniciativa comunitària LEADER, i de la seva adaptació a les condicions espanyoles a través del programa PRODER¿. Cooperació en Desenvolupament Rural
Sobre la cooperació en matèria de Desenvolupament Rural, objectiu d'aquesta Trobada, Elena Espinosa parlat de l'intercanvi d'experiències pilot, la interconnexió de zones rurals o la importació i exportació de projectes de desenvolupament. Aquesta cooperació adquireix especial rellevància cara als 10 països de l'ampliació en els quals, ha recordat la ministra, ¿el sector primari té un pes específic en les seves estructures productives¿, com en el cas de països com Letònia, amb un 15,3 % de la seva població activa dedicada a l'agricultura, Estònia on aquest percentatge arriba al 18,6 %, o Polònia on la mà d'obra dedicada a aquesta activitat és del 19,6 %, dades que revelen l'escassa productivitat de l'agricultura en aquests països. La Trobada ha estat promoguda per la Conselleria de Desenvolupament Rural de la Junta d'Extremadura, la Xarxa Estremenya de Desenvolupament Rural (REDES), i la Xarxa Espanyola de Desenvolupament Rural (REDR), en col·laboració amb la Xarxa Europea ELARD, permetrà exposar les experiències dels països amb tradició en la gestió d'Iniciatives comunitàries i Programes nacionals de Desenvolupament Rural, i conèixer els reptes que se'ls planteja als nous Estats membre.