EN DEFENSA DE L'ARRÒS | 01/06/2004  Ruralcat

Catalunya se suma a la col·laboració per l¿impuls sostenible dels deltes

El conseller d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca, Antoni Siurana, ha signat un conveni amb l¿associació de Deltes i Zones Humides de la Mediterrània pel Desenvolupament Sostenible (Delta-Med) per tal de garantir la viabilitat de les explotacions agràries i el desenvolupament respectuós amb el medi ambient en aquestes zones.

Antoni Siurana i Gema Amor durant la cimera

Des del dimecres dia 2 de juny, les conselleries d¿agricultura de Catalunya i la Comunitat Valenciana formen part del consell assessor de l¿Associació de Deltes i Zones Humides de la Mediterrània, un organisme creat pel desenvolupament sostenible d¿aquestes zones i que, ara per ara, integra representants dels deltes de l¿Ebre, Po (Itàlia), Evros (Grècia), Danubi (Romania), Nil (Egipte), Roïna (França), la Albufera de València i de l¿Estuari de Guadalquivir. Nascut amb l¿objectiu principal impulsar un desenvolupament sostenible que permeti garantir la viabilitat de les explotacions agràries i el desenvolupament respectuós amb el medi ambient, el Delta-Med es va constituir com a tal durant l¿any 2002. Des de llavors ha vingut organitzant diverses reunions periòdiques. La darrera d¿elles és la que s¿ha celebrat a Barcelona, a l¿Institut Europeu de la Mediterrània, on ha tingut lloc la Cimera de Deltes i Zones Humides. Un punt de trobada de sis països amb territoris deltaïcs (Egipte, Romania, Itàlia, França, Espanya i Grècia). Durant l¿acte, el conseller d¿Agricultura, Antoni Siurana, ha destacat que ¿l¿arròs és l¿únic cultiu que preserva el Delta, encara que sigui un alt consumidor d¿aigua¿. Per aquest motiu, el conseller ha defensat la necessitat de què es mantinguin les ajudes agroalimentàries al seu cultiu i a les ¿infrastructures que evitin la regressió d¿aquests territoris¿. A aquestes declaracions, la consellera d¿Agricultura de la Comunitat Valenciana, Gema Amor, ha afegit que creu necessari mantenir la regionalització de les penalitzacions de la UE als excedents de producció d¿arròs i ha insistit en la necessitat que la Unió Europea declari l¿arròs d¿especial interès. Per la seva part, el president de Delta-Med, Manuel Masià, també actual president de l¿Institut Agroambiental de les Terres de l¿Ebre (IATE) i de la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l¿Ebre, s¿ha referit a la ¿gran preocupació dels homes del delta per la política agrària comunitària¿ i ha advertit que ¿podria portar a l¿abandonament del cultiu de l¿arròs per manca de rentabilitat¿. Un gran problema que significaria la regressió i salinització d¿aquests territoris.

Milers d'hectàrees a la Mediterrània

Les 450.000 hectàrees on es cultiva l¿arròs a Europa es troben a la conca mediterrània. La meitat d¿aquest territori, on es cultiva arròs per inundació, no podria albergar cap altra explotació. De fet, el cultiu de l¿arròs fa possible una gran diversitat de l¿hàbitat en el que es cultiva i suposa una garantia per a la riquesa mediambiental que és precís conservar. En l¿actualitat, els Deltes i Zones Humides representades a Delta-Med ocupen una extensió de 1.153.000 hectàrees. No obstant, es preveu que aquesta quantitat pugui augmentar en el futur ja que els Deltes del Rin (Holanda) i Vístula (Polònia) ja han mostrat el seu interès per incorporar-se a l¿associació.