2 de juny | 01/06/2004  Ruralcat

II Jornada sobre seguretat alimentària i producció ramadera: influença aviària

L¿escola superior d¿Agricultura de Barcelona acollirà, el proper 2 de juny, la II Jornada sobre seguretat i producció ramadera centrada, aquesta vegada, en la influença aviària. A la jornada es tractarà de forma multidisciplinar l¿abast real que està tenint la influença aviària tant en la producció com en la sanitat humana i en el comportament dels consumidors.

L¿objectiu principal de la Jornada és aprofundir en la nova visió de la producció ramadera que, sense oblidar la productivitat, posa èmfasi en la demanda dels consumidors d¿aliments sanitàriament segurs. Després de que la Conselleria d¿Agricultura de la Generalitat de Catalunya realitzi, a les 9.30 hores, la inauguració oficial, el Sr. Lorenzo Álvarez del Castillo, professor d¿ESAB, s¿encarregarà de presentar la Jornada. Programa d¿actes 9:30h ¿ 9:45h: Inauguració de la Jornada: Conselleria d¿Agricultura Generalitat de Catalunya.

9:45h ¿ 10h: Presentació de la Jornada: Lorenzo Álvarez Del Castillo. Professor ESAB. Barcelona.

10h - 11h: Influença Aviària: Patogenia, Epidemiologia i Diagnòstic: Dr. Alexander Dennis. Laboratori de referència Unión Europea, FAO i OIE per a Influença aviària. Veterinary Laboratories Agency Weybridge, Surrey, U.K.

11h ¿ 12h: Situació Mundial: Dr. Joseph Domenech. Chief, Animal Health Service. Animal Production & Health Division. FAO

12h ¿ 12:30h: Cafè

12:30h ¿ 13:30h: Paper de les administracions: Sr. Iscle Selga. Cap de Servei de Sanitat Animal del Departament d¿Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.

13:30h ¿ 15h: Dinar

15h ¿ 16h:Risc Sanitari (títol per confirmar): Dr. Garau. Ex President de Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas. Professor de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.

16h ¿ 17h: Resposta i Percepció dels Consumidors: Dr. Elena Espeltx. Observatori Permanent del comportament alimentari. Barcelona. Professora de la Universidad de Zaragoza.

17h ¿ 18h: Programes de Control i Eradicación: Sr. Ramon Porta. Centre de Sanitat Avícola de Catalunya. Reus.

18 h. ¿ 18:30h: Cafè

18:30h: Taula Rodona: ¿Producció avícola segura¿. Moderador: Lorenzo Álvarez ESAB. Participen: ponents de la Jornada, representants sindicats agraris, representants Organitzacions Empresarials.

20h: Clausura: Dr. F.X. Martínez. Director Escola Superior Agricultura de Barcelona Per a més informació podeu consultar el pdf adjunt amb el programa de la jornada o bé posar-vos en contacte amb l¿organització trucant al telèfon 93 413 74 66 o enviant un correu electrònic a lorenzo.alvarez@upc.es.