SANITAT ANIMAL | 01/06/2004  Ruralcat

La UE crea la primera xarxa d'investigació sobre encefalopaties espongiformes

La Comissió Europea (CE) ha creat la primera xarxa d¿investigació sobre encefalopaties espongiformes transmissibles (EET), entre les quals hi ha la malaltia de les "vaques boges", que permetrà descobrir nous mètodes de diagnòstic precoç en persones, i així desenvolupar tractaments més eficaços, i en animals, amb l¿objectiu de reforçar la seguretat alimentària.

La xarxa, denominada NeuroPrion, permetrà el treball coordinat de 52 equips d'investigació, entre centres mèdics i veterinaris, que aglutinen el 90 per cent dels estudis en marxa sobre aquest tipus de patologies relacionades amb el comportament anormal de la proteïna prión. Aquests centres compartiran bancs de teixits i fluids, dissenyaran mètodes estàndard d'assaig i avaluació de resultats, i compartiran línies de ratolins genèticament modificats per examinar-ne la proteïna prion. A més a més, s'intercanviaran personal, compartiran cursos de formació i tindran accés a un lloc comú a Internet. La CE finançarà el funcionament de la xarxa amb una partida inicial de 14 milions d'euros per als primers cinc anys. Els resultats es donaran a conèixer cada any en un congrés mundial celebrat en una capital europea. El primer d'ells, que ha comptat amb la participació del comissari europeu d'Investigació i Ciència, Philippe Busquin, s'ha celebrat aquesta setmana a l'Institut Pasteur de París. La més coneguda de les EET és l'encefalopatia espongiforme bovina (EEB) o "mal de les vaques boges", així com la seva variant humana, denominada síndrome de Creutzfeldt-Jakob. Des del primer cas de "vaca boja", l¿any 1986, només en el Regne Unit s'han diagnosticat prop de 180.000 casos, i la pràctica totalitat dels països productors de boví de la UE i de la resta del món han descobert infeccions en les seves cabanyes. A més, s¿han diagnosticat 146 casos de la síndrome de Creutzfeld-Jakob, de moment, sense tractament clar per als seus pacients.