761 MILIONS D'EUROS | 31/05/2004  Ruralcat

L'estat espanyol va exportar 503.716 tones durant 2003

Espanya va exportar un total de 503.716,712 tones de porcí per valor de 761,235 milions d'euros durant la temporada 2003, segons les dades de la Direcció General de Duanes facilitades per la indústria càrnica. D'aquestes vendes a l'exterior, 423.057 tones, un 83 per cent, es van destinar a països comunitaris per un import de 659,48 milions d'euros.

Dos porcs

Les 80.660 tones restants, un 17 per cent, es van exportar a països tercers per un valor total de 101,756 milions d'euros. Animals vius exportats El total d'animals vius exportats durant l'any passat va ascendir a 790.941 (789.543 porcs a països de la Unió Europea i 1.398 a països tercers), dels quals 16.629 van ser reproductors de raça pura, 60.989 garrins, 20.446 truges reproductores i 692.877 van ser animals destinats a sacrifici. Carn de porcí fresca i carn de porcí congelada Espanya va vendre fora de les seves fronteres 201.751,819 tones de carn de porcí fresca o refrigerada per un valor de 333,036 milions d'euros; d¿altra banda, les vendes de carn de porc congelada van ascendir a 66.571 tones que van arribar un valor de 90,688 milions d'euros. Embotits i preparats El 99 per cent de les 6.020 tones d'embotits i similars que es van vendre a l'exterior van tenir com destinació tercers països, per un import total de 17,721 milions d'euros; mentre que les vendes de preparats i conserves de carn de porc fora d'Espanya van arribar les 14.302 tones per 42,390 milions d'euros. Despulles de porc Pel que fa a l'exportació de despulles de porc, el proppassat 2003 va ser de 59.198 tones, amb un vàlua de 26,442 milions d'euros; la de cansalada i grassa sense fondre va arribar a les 51.932 tones per 28,170 milions d'euros, i la de carns i despulles de porc en salmorra, les 22.227 tones, per un valor final de 142,59 milions d'euros.