NOMÉS 64.300 PERSONES | 27/05/2004  Ruralcat

L¿ocupació agrària a Catalunya se situa en un mínim històric durant el primer trimestre de 2004

L'ocupació en el sector agrari a les comarques catalanes ha experimentat una forta davallada del 9,44% durant el primer trimestre d'enguany i se situa en un mínim històric, amb només 64.300 persones ocupades. Els motius d'aquest descens són, segons Unió de Pagesos, la crisi que viu el sector ramader per la caiguda continuada dels preus i les exigències mediambientals del govern, que obliguen a molts pagesos a deixar la seva activitat.

Home treballant en un camp d'arròs

Home treballant en un camp d'arròs

Segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, els resultats de l'Enquesta de Població Activa (EPA) corresponents al primer trimestre de 2004 mostren que la xifra d'ocupats agraris (que inclou el sector pesquer) és la pitjor de la història.
Per territoris, l'evolució de l'ocupació en el primer trimestre de 2004, respecte al mateix període de l'any passat, és negativa en tres de les demarcacions catalanes: Girona és la demarcació que experimenta la davallada més notable amb una caiguda del 28,46%, a Barcelona disminueix un 15,86%, i a Lleida minva un 5,29%. Els ocupats agraris només experimenten un increment a la demarcació de Tarragona en un 9,87%. Una vegada analitzades les dades d'ocupació agrària a Catalunya, Unió de Pagesos reitera al Govern de la Generalitat que es replantegi el pressupost del Departament d'Agricultura per al 2004. Segons el sindicat, el pressupost és insuficient per a atendre els plans de millora de les explotacions agràries i per a donar continuïtat a la política de modernització començada l'any 2000, indispensable per a la millora de la competitivitat del sector agrari català i per a poder afrontar els nous reptes de futur. L¿EPA com a simple termòmetre de l¿ocupació agrària D¿altra banda, Unió de Pagesos de Catalunya no deixa de fer una anàlisi rigorosa de l¿Enquesta de Població Activa, ja que sovint el propi sindicat ha criticat la utilització incorrecta dels seus resultats. S¿ha de tenir en compte que, per metodologia, una part molt significativa del treball agrari no es veu reflectit a l¿EPA perquè a Catalunya hi ha molta mà d'obra familiar de més de 65 anys que continua treballant en el camp i, en canvi, l¿EPA la considera població passiva. Per tant, l¿EPA només serveix de termòmetre de l'evolució de l'ocupació en el sector agrari, però no es pot considerar com el nombre absolut de persones i treball dedicats a l'agricultura. A més, s¿ha de considerar que no es pot fer una simple anàlisi consecutiva dels trimestres, ja que en el camp hi ha treballs estacionals que poden afectar els resultats.

Informació relacionada