FRUITA | 14/10/2014  RuralCat

Comencen les retirades a suc de poma i pera previstes pel reglament

El Ministeri d'Agricultura va aprovar la transformació en suc amb pagament en espècie de fins a 14.000 tones de poma i pera. Aquests productes retirats del mercat tindran com a destinació entitats caritatives.

La setmana passada la Comissió Europea (CE) va establir noves mesures excepcionals d’ajut als productors de fruites i hortalisses per al període comprés entre el 30 de setembre i el 31 de desembre d’enguany, mesures que consisteixen en la retirada del mercat, la collita en verd o la no collita de diferents productes hortofructícoles, tant per les organitzacions de productors com per productors independents, d’unes quantitats determinades per a cada tipus de producte, les quals queden exemptes de les limitacions aplicables als programes operatius.

En aquest marc, el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) va aprovar la transformació en suc amb pagament en espècie de fins a 14.000 tones de poma i pera. Aquests productes retirats del mercat tindran com a destinació entitats caritatives com a la Federació Espanyola de Bancs de Aliments (FESBAL), la qual ha arribat a un acord amb diferents industries per a què els transformin en suc a canvi de rebre certa quantitat de producte.

Aquest dilluns han començat a fer les retirades segons l’ordre de notificació. Aquest darrer punt és una de les novetats del Reglament delegat núm. 1031/2014 i un dels temes que té en compte el FEGA a l’hora de validar les notificacions de les diferents Comunitats ja que existeix un límit màxim per poma i pera fixat pel reglament que no es pot sobrepassar.

Als 8,7 milions de kg de poma i pera espanyols s’han d’afegir les 3.000 t addicionals de possible ampliació per estat membre, això sumat a les retirades que les empreses poden continuar fent dins el seu programa operatiu es podria arribar a les 14.000 t que el MAGRAMA ha fixat com a possible límit industrial.

 

Imports i calendari

 

Els imports màxims d’ajut per a les retirades de mercat seran els mateixos. Per a distribució gratuïta són per la pera de 0,2385 €/kg i per a poma 0,1698 €/kg.

El calendari d’aplicació serà fins que s’hagin esgotat les existències fixades per a cada estat membre o fins el 31 de desembre de 2014, si aquesta data es anterior.