AGROALIMENTACIÓ | 25/05/2004  Ruralcat

La Generalitat crea el Registre d'Indústries Agràries i Alimentàries

El govern de la Generalitat ha aprovat el decret de creació d¿un Registre d'Indústries Agràries i Alimentàries de Catalunya (RIAAC), que incorporarà de manera automàtica totes les indústries d'ambdós sectors inscrites fins ara en el Registre d'Indústries Agràries, part integrant del Registre d'Establiments Industrials de Catalunya.

Aquest nou Registre permetrà disposar de manera permanent i actualitzada de tota la informació necessària sobre les indústries alimentàries, pecuàries, forestals i de pesca de Catalunya, perquè el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca pugui adoptar les polítiques de control i foment que cregui necessàries. Les activitats que s¿inclouran al RIAAC són les relacionades amb les indústries càrnies, elaboració i conservació de peix i productes a base de peix, preparació i conservació de fruites i hortalisses, fabricació de greixos i olis, indústries làcties, fabricació de productes de molineria, midons i productes amilacis, fabricació de productes per a l¿alimentació animal, fabricació d¿altres productes alimentaris, elaboració de begudes, altres indústries agràries i indústries de la fusta i del suro. D¿altra banda, seran els Departaments d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca, i de Treball i Indústria, els que establiran els processos que calguin per tal d¿incloure les indústries que figuren actualment al Registre d¿establiments industrials de Catalunya i que haurien d¿estar inscrites al RIAAC. D¿aquesta manera, el nou resgistre, que dependrà de la Direcció General de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries i, territorialment, de les seccions territorials d¿indústries i comercialització, substituirà el Registre d¿Indústries agràries.