PREMI PITA | 17/10/2014  RuralCat/DAAM

Reunió del Jurat del Premi PITA 2014

El jurat seleccionarà les candidatures finalistes i les guanyadores per a cadascuna de les modalitats del premi: agroindústria, empresa agrària i jove emprenedor/a innovador/a.

Reunió del jurat dels PITA 2014. Font: DAAM

Reunió del jurat dels PITA 2014. Font: DAAM

Aquesta setmana s’ha reunit el jurat de la XIII edició del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària. El jurat està presidit per Domènec Vila, director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries i constituït per dos representants del món universitari: Reyes Pla, degana de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona i Jordi Graell, subdirector de divulgació i transferència de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida; dos representants de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries: Joan Manel Albacete Cap d’Innovació de l’Oficina de Contractes i Narcís Grèbol Coordinador d'Innovació Tecnològica; i quatre representants del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM): Jaume Sió, subdirector general Transferència i Innovació Agroalimentària, Esther Peña, subdirectora general de Gestió i Control d'Ajuts Directes, Joan Gòdia subdirector general d’Agricultura i Josep Maria Masses, coordinador de Comunicació i Difusió Tecnològica.

El premi inclou tres modalitats. Un premi a l'agroindústria, per innovacions en els processos, la gestió o en els productes i estratègies comercials de les agroindústries de primera transformació o conservació, així com de subministrament de factors de producció o serveis que intervinguin en la producció o transformació agroalimentària; un altre a l'empresa agrària, per la implantació d’innovacions dins del procés productiu o de gestió que siguin referents per a d’altres empreses del sector; i premi al/a la jove emprenedor/a innovador/a per la implementació d’innovacions en l’empresa agrària o en l’agroindústria i per les característiques pròpies d’un/a emprenedor/a innovador/a.

L’objectiu del premi és fomentar i incentivar la realització d’actuacions innovadores i capdavanteres per a l’empresa que signifiquin l’obtenció d’un nou producte, procés o gestió orientats a millorar la competitivitat i la sostenibilitat.

El jurat seleccionarà les candidatures finalistes i les guanyadores per a cadascuna de les modalitats i les proposarà al conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a la seva concessió.