Situada a Cànoves i Samalús (Vallès Oriental) | 18/05/2004  Ruralcat

Sus Scrofa, escola porcina

Sus Scrofa. Fundació Barceló acull la primera escola del sector porcí del sud d'Europa. El novembre de 1999 naixia aquesta fundació privada sense ànim de lucre que té com a objectiu principal ¿la preparació de mà d'obra qualificada que pugui afrontar els desafiaments de la creixent competitivitat en el sector de la producció porcina¿.

Granja Cal Rec

La idea va sorgir de la voluntat de Josep Barceló Marginet de cedir l¿explotació de Cal Rec, situada dins el terme de Cànoves i Samalús (Vallès Oriental), per a la seva utilització com a granja amb finalitats docents.
Les instal·lacions han estat reformades per adaptar-les a les noves funcions pedagògiques, millorar la producció i complir certs requeriments mediambientals (millores en bioseguretat, estudi sobre l'impacte mediambiental, recollida selectiva de residus...), tot això amb el propòsit de convertir la granja en un model a seguir en tots els aspectes. Manca de competitivitat en el sector porcí Segons els experts, Espanya és el país europeu amb el potencial de creixement més alt en aquest sector durant els propers anys. Aquesta potència es deu en gran mesura a les grans estructures de producció existents, a la cultura de la integració amb fàbriques de pinso o en cooperatives, al clima, i als costos de producció. La manca de competitivitat s¿erigeix com el factor principal en contra d¿aquest potencial de creixement.
Per a Sus Scrofa. Fundació Barceló, un dels factors determinants d¿aquesta falta de competitivitat del sector porcí és la dificultat de trobar personal degudament qualificat per treballar en granges. La moderna producció porcina requereix un tracte empresarial i un gran control dels costos de producció. Per això, creuen que l¿establiment d¿una granja i una escola dedicades únicament a formar i reciclar personal per el treball en granges proporcionarà al sector porcí del país professionals capaços de competir en aquest sector. Per a portar a terme aquest ambiciós projecte, Sus Scrofa està emparada per un Patronat constituït per una sèrie d¿empreses relacionades amb el sector que comprenen tot l'àmbit espanyol, Portugal i Itàlia, i que agrupen entre un 15 i un 20% del cens nacional de porcí. I també compten amb el suport d¿un reguitzell d¿empreses col·laboradores que recolzen el projecte i realitzen donacions en concepte de patrocini. Cursos setmanals, mensuals i seminaris En el tercer any de funcionament de la granja escola, més de 500 alumnes han passat per algun dels seus cursos, l'oferta dels quals es manté en estructura i temàtica, s¿amplia a temes com el benestar animal i creix en el nombre de cursos setmanals, donada la bona acollida que aquests han tingut. Les activitats formatives dirigides a la formació de personal qualificat per al treball en granges de porcí segueix sent l'objectiu de la Fundació Barceló. Per això es continuen celebrant cursos setmanals, mensuals, seminaris i jornades d'especialització sobre temes de maneig, producció, benestar animal, etc. a les instal·lacions de la granja escola de Cànoves i Samalús. El programa formatiu abasta des d'un curs d'iniciació (el Nivell I del curs de maneig bàsic d'explotacions porcines), un segon nivell dirigit a preparar encarregats de granja, així com cursos específics per a empreses o professionals del sector interessats en el reciclatge i/o especialització de treballadors.

Informació relacionada