SANITAT ANIMAL | 18/05/2004  Ruralcat

La OIE elaborarà una llista única de malalties que substituirà les dues actuals

L¿Organització Internacional d¿Epizooties (OIE) elaborarà una llista única de malalties animals de declaració obligatòria. Aquesta llista substituirà i unificarà les dues anteriors amb l¿objectiu que totes les malalties que en formin part comparteixin el mateix grau d¿importància de cara al comerç mundial.

Logo de la OIE

Algunes resolucions aprovades pel Comitè Internacional (CI), així com certes recomanacions emeses per les Comissions Regionals, han encomanat a l'Oficina Central de la OIE elaborar una llista única de malalties de declaració obligatòria per a animals terrestres que substitueixi a les actuals Llista A i Llista B. La intenció és arribar a un acord en la terminologia utilitzada per l'Acord sobre l'Aplicació de Mesures Sanitàries i Fitosanitàries de l'Organització Mundial del Comerç (OCM) a l'hora de classificar les malalties com riscos específics i, alhora, atorgar a totes les malalties que formin part de la llista el mateix grau d'importància en el comerç internacional. Per a elaborar la llista única de malalties de declaració obligatòria, la OIE haurà de resoldre dues qüestions prèvies:

 • 1) Establir un conjunt de criteris per a incloure una malaltia en la llista única que siguin acceptables per la majoria dels Països Membres (PM), respectar els criteris plasmats en les Resolucions del CI i estar en sintonia amb els objectius i missions de la OIE.
 • 2) Definir un conjunt de condicions que determinin el nivell de la urgència de cada presentació d'informes. Amb aquest objectiu s¿ha creat un Grup ad hoc sobre la declaració de malalties i agents patògens dels animals terrestres, compost d'experts de reconegut prestigi internacional, a fi que protegeixi el Departament d'Informació Sanitària de la OIE en el seu treball d'elaboració de criteris d'inclusió d'una malaltia determinada en la llista única de la OIE. Òbviament, serà una bona ocasió per a revisar completament, adaptar i millorar el sistema d'informació sanitària animal de la OIE, amb la finalitat que s'emmotlli més fàcilment als canvis que es derivaran de l'elaboració de la llista única. Criteris d¿inclusió a la Llista única
  Els criteris proposats per a incloure una malaltia en la llista única de la OIE s'han reduït a un mínim de factors, fàcilment definibles i aplicables en el món sencer. El criteri bàsic per a incloure una malaltia a la llista és el seu potencial de propagació internacional; D¿aquí en deriva també la ràpida difusió de la malaltia en poblacions que no hagin estat mai en contacte amb l'agent patogen en qüestió o el seu potencial zoonòtic. A cada criteri s'hi han vinculat certs paràmetres mesurables i, si una malaltia respon almenys a un d'ells, es considera que la malaltia esdevé notificable. Tots els esdeveniments amb incidència epidemiològica hauran de notificar-se immediatament a la OIE. Es consideraran inclosos dins aquest grup els següents:
 • L'aparició per primera vegada d'una de les malalties o infecció de la Llista de la OIE en un país o un compartiment1.
 • L'aparició per primera vegada d'un nou cep patògen d'una de les malalties de la Llista en un país o un compartiment.
 • Un increment sobtat i inesperat de la la mortalitat causades per una de les malalties de la Llista.
 • Noves malalties amb índexs de morbiditat o mortalitat o amb un potencial zoonòtico significatius.
 • Qualsevol comprovació de canvis en la epidemiologia d'una de les malalties de la Llista. Així mateix, s'ha proposat modificar el sistema d'informació sanitària de la OIE a fi d'adaptar-lo a la llista única; especialment, es planteja canviar la freqüència de presentació d'informes periòdics dels PM a la OIE, passant a informes semestrals i anuals. Calendari d¿aplicació
  Maig de 2004
  El CI debatrà i adoptarà els nous criteris d'inclusió de les malalties en la llista única, encara que la llista actual, que combina les Llistes A i B, es mantindrà sense canvis.
  Gener de 2005
  Supressió efectiva de les Llistes A i B, i implementació del nou sistema de notificació.
  Maig de 2005
  El CI debatrà i adoptarà la nova llista de malalties de la OIE aplicant els criteris aprovats al maig de 2004.
 •