19 DE MAIG | 18/05/2004  Ruralcat

Tècniques de producció sobre conreus herbacis d'hivern al secà

¿Tècniques de producció sobre conreus herbacis d'hivern al secà¿ és el títol de la jornada tècnica que es celebrarà el proper 19 de maig a Agramunt. A la jornada es parlarà de les conseqüències de la implantació de la PAC i es visitaran camps d¿assaig.

Camp d¿assaig

Està previst que la jornada comenci a les 9.30 amb una presentació per part el director a Lleida dels Serveis Territorials del DARP, Josep Àngel Flores. Tot seguit, Eduard Bes parlarà de la incidència de la nova PAC en la Ribera del Sió. A les 12, es farà la primera visita de camp d¿assaig en un cultiu on es proven els Tipus d'adobs en cereal d'hivern al secà. Les explicacions sobre aquest camp aniran a càrrec de Jaume Boixadera, de la secció de Recursos Agraris. A les 12.30 es farà una altra visita a un camp d¿assaig: "Eficiència de l'ús de l'aigua en cereals d'hivern", els detalls del qual explicarà el doctor Gustavo Slasser, enginyer agrònom d'ICREA/UdL. La darrera visita està reservada pel camp dedicat a "Sistemes de conreu del sòl", "Alternatives de conreu" i "Interacció de dosis de nitrogen i sistemes de conreu¿, presentats aquest cop pel també doctor Carlos Cantero, enginyer agrònom del Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal de la UdL. La jornada està previst que s¿acabi a les 14.15 amb un parlament de Jaume Gregori, cap de l¿Oficina Comarcal de l¿Urgell. Aquesta jornada tècnica va adreçada principalment a agricultors i professionals del sector, amb la finalitat que estiguin preparats per afrontar amb èxit la implantació de la PAC. Per a més informació podeu consultar el pdf adjunt amb el programa de la jornada o bé posar-vos en contacte amb l¿organització.
Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca
Oficina Comarcal de l¿Urgell

Unitat d¿Agramunt
C. Institut, 1
Agramunt
Tel. 973 31 07 41
E-mail: arpocvi@gencat.net