FRUITA DOLÇA | 17/05/2004  Ruralcat

Catalonia Qualitat signarà amb Geslive la regulació de plantacions

Catalonia Qualitat, l¿Associació Catalana d¿Organitzacions de Productors de Fruita, subscriurà un acord amb Geslive, l¿agrupació d¿obtentors de varietats de vegetal, per tal de, en condicions favorables, regularitzar les plantacions dels seus associats i accedir a noves varietats.

Catalonia Qualitat

D¿aquesta manera, i afectant sobretot a nectarina, préssec i alguna varietat de poma, Catalonia Qualitat va explicar en un comunicat que aquest acord permetrà a tots els productors associats regularitzar les seves plantacions, que fins aquest moment no han pagat cànons (royalties). Va afegir que la legalització de les plantacions es durà a terme en condicions favorables de pagament i amb un preu inferior al del mercat per tal ¿d¿evitar els processos legals que Geslive està emprenent en tot l¿Estat espanyol¿. En aquest sentit va remarcar que Geslive és una empresa ¿que vetlla per els interessos dels obtentors i buscar assegurar la persistència de la investigació en noves varietats i facilitar la transferència tecnològica al sector privat¿. Catalunya Qualitat ha estat admesa com a nou membre del Consell d¿Administració de l¿Institut de Mercats i Consum de l¿Ajuntament de Lleida, en qualitat d¿assessor permanent. Alhora, també ha estat nomenada vocal consultor de la Cambra de Comerç de Lleida.